Bläddra

Formativ bedömning i praktiken: Biologi 1 (nedladdningsbar)

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Formativ bedömning i praktiken: Biologi 1 (nedladdningsbar)

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Formativ bedömning i praktiken: Biologi 1 är ett material till stöd för lärare och elever som vill arbeta formativt i klassrummet. Här får du förslag på bl.a. planeringar, läraktiviteter med tillhörande bedömningsverktyg (matriser, m.m.) och lektionsaktiviteter. Exempel på läraktiviteter är debatter, debattartiklar, laborationer och prov. De förslag på arbetsgångar, aktiviteter och bedömningsverktyg som ges innebär att eleverna får möjlighet att under kursen stegvis förbättra sina kunskaper och förmågor. Upplägget med kontinuerliga bedömningar av elevernas arbeten underlättar också betygssättningen i slutet av kursen och gör att betyget blir tydligare för eleven, föräldrarna och skolledningen.

Pedagogiska tankar
Formativ bedömning är en metod som forskningen visat vara den mest effektiva för att öka elevers kunskaper och förmågor. Den går ut på att läraren, och i vissa fall kamrater, kontinuerligt ger återkoppling på en elevs arbeten: Det innebär att han/hon får möjlighet att stegvis utveckla sina arbeten och därmed lära sig mer, innan det blir dags för läraren att sätta betyg.

Upplägg
Materialet består av ett antal olika läraktiviteter och därtill hörande bedömningsverktyg samt olika övningar och förslag på bl.a. planeringar. De är uppdelade på de olika områdena i kursen.