Bläddra

Fundament Religion 9 Lärarhandledning PDF

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Fundament Religion 9 Lärarhandledning PDF

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Lärarhandledningen till Fundament Religion 8 följer lärobokens kapitel. Genom lärobokens text får eleven med sig faktakunskaper, vilka prövas i lärobokens läsförståelsefrågor.

Lärarhandledningens konkreta tips på upplägg och inspirerande uppgifter gör att eleven lättare kan tillgodogöra sig det centrala innehållet och utveckla sina förmågor att nå kunskapskraven.

Uppgifterna är språk- och kunskapsutvecklande med stödstrukturer och tips på stöttning att ge eleverna. Du finner uppgifter som kan utföras enskilt, i en mindre grupp eller i helklass. Du får tips och råd hur uppgifterna ska utföras, vilka förmågor som tränas samt på vilket sätt övningarna hör samman med kunskapskraven.

Här finns allt från enklare fyll-i-övningar till mer avancerade uppgifter där elevernas åsikter och uppfattningar utmanas. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna fått träna på.

Lärarhandledningen ger också förslag på färdiga lektionsupplägg. Där finns även kompletterande fakta som fördjupar lärobokens innehåll. Allt material utgår från aktuell religionsvetenskaplig forskning.