Bläddra

GraFon – Språkljudslek i förskolegrupp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Köp här

GraFon – Språkljudslek i förskolegrupp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Köp här
Materialet Grafon erbjuder en unik möjlighet för barn att tidigt träna sin förmåga att uppfatta och särskilja de olika språkljuden, att bli fonologiskt medvetna. Just denna färdighet tillmäts stor betydelse i den kommande läs- och skrivinlärningen. Materialet bygger på vetskapen: - att barn lär i lustfylld lek. - barns självkänsla stärks i den grupp de har sin tillhörighet. - fonologisk medvetenhet utvecklas före läsförmågan. - barn med tal- och språksvårigheter behöver tidig utmaning och stimulans. Materialet bygger därför på en språkljudslek som kombinerar bild, rörelse och ljud. Instruktionsvideo till materialet finns på Läras hemsida, www.Laraonline.se. För barn med uttalssvårighet skapar leken en mängd övningstillfällen i barngruppens mångfald. För dessa barn rekommenderas samarbete med talpedagog eller logoped. GraFon - Språkljudlek i förskolagrupp innehåller: - Konsonantbilder, 19x3 st, A5, svart tryck på gult papper - Vokalbilder, 9 st, A5, färgbilder - Kortlek, 28x2 st, 57x87 mm - Handledning Passar för barn i förskola och förskoleklass.