Bläddra

av: Karin Elffors Skogkär

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: grammatik och skrivregler Läromedel: språk
Grammatik – steg för steg är ett heltäckande grammatikläromedel som hjälper eleverna att i olika övningar först lära sig vad som är de riktiga grammatiska formerna – för att sedan ta steget till att använda de rätta formerna i sin egen textproduktion.ELEVPAKET – DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOKElevpaketet består av…
Köp här

Isbn: 9789144138176

Utgivningsår: 20210504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hellström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: grammatik och skrivregler Läromedel: språk
Den reviderade upplagan av Första övningsboken i svensk grammatik är avsedd för elever i sfi, sva och svenska som främmande språk. Boken passar också för självstudier och vid repetition på egen hand. För att underlätta för självstudier finns nu facit längst bak i boken. I Första övningsboken gås mönster och…
Köp här

Isbn: 9789152358252

Utgivningsår: 20200810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
På vilka sätt kan en strukturerad undervisning i lässtrategier ge bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga? Och vad händer i klassrummet när lässtrategierna tas i bruk? I den här boken presenteras en modell för läsundervisning som tagits fram i samverkan mellan forskare och lärare. Modellen kallas…
Köp här

Isbn: 9789140693754

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171302458

Utgivningsår: 20051202

Utgivare: Egmont Kärnan

Mediatyp: BB

av: Gunnar Hellström, Ieva Zalcmanis

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: grammatik och skrivregler Läromedel: språk
Den reviderade upplagan av Andra övningsboken i svensk grammatik är avsedd för elever i sfi, sva och svenska som främmande språk som har passerat nybörjarstadiet. Boken lämpar sig också för självstudier och därför finns nu även facit längst bak i boken. Andra övningsboken innehåller både grammatik, ordkunskap och…
Köp här

Isbn: 9789152358269

Utgivningsår: 20200810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Rune Lundkvist, Leif Ericson, Rune Tideholm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
De två diagnostiska prov i engelska som ingår i denna studiesats utgörs av ett test för grundskolan och ett för gymnasieskolan, jämte rättningsmall med inplaceringstabell samt ett block med svarsblanketter. Alla tre komponenterna kan köpas var för sig. Lämpligt är förmodligen att gymnasieskolans tvååriga linjer i…
Köp här

Isbn: 9789178840014

Utgivningsår: 19850102

Utgivare: Hans Richter Läromedel

Mediatyp: BC

av: Monica Karlsson, Liselotte Ståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Detta kopieringsunderlag innehåller texter som följs av ett antal frågor. Texterna och frågorna är skrivna så att eleverna själva måste dra egna slutsatser och reflektera över konsekvenser, dvs inferenser. Längst bak i boken finns facit till frågorna. Materialet riktar sig till de äldre eleverna vad gäller innehållet.…
Köp här

Isbn: 9789144108001

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789144009230

Utgivningsår: 20061219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Monica Karlsson, Liselotte Ståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk
Mycket är underförstått i en text. Att läsa med god förståelse innebär att även läsa det som inte står direkt i texten – att läsa mellan raderna.Mellan raderna är en serie kopieringsunderlag som tränar läsförståelse på djupet. Materialet består av kopierbara texter inom olika områden. Texterna följs av…
Köp här

Isbn: 9789144108803

Utgivningsår: 20150716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789144026831

Utgivningsår: 20040224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: litteratur Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Litteraturdidaktik – ­Språkämnen i samverkan erbjuder ett språköverskridande perspektiv på litteraturdidaktisk forskning och praktik utifrån två skilda fokus. Del ett, ­innovationer, består av kapitel som lyfter praktiknära forskning och litteraturdidaktiska metoder. Den andra delen, implikationer,…
Köp här

Isbn: 9789127826885

Utgivningsår: 20200504

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789162205508

Utgivningsår: 19931119

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan…
Köp här

Isbn: 9789121212516

Utgivningsår: 20050718

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Helena Bross, Anna Hansen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Plockepinn – Läs & Lös är en serie arbetsböcker i läsförståelse skrivna av Helena Bross och Anna Hansen. I böckerna finns olika texttyper och varierande uppgifter som utvecklar elevernas förmåga att förstå textinnehåll. Illustrationerna underlättar läsningen och skapar intresse för texten. I varje bok finns…
Köp här

Isbn: 9789152312971

Utgivningsår: 20120302

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162228057

Utgivningsår: 19980914

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Andy Coombs, Roland Hagvärn, Kjell Johansson, Monika Saveska Knutagård, Annika Bayard

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: litteratur Läromedel: språk
Läromedlet kommer att utgå. Kompletteringsköp kommer att kunna ske under 2021 eller så långt lagret räcker.
Köp här

Isbn: 9789147082308

Utgivningsår: 20111213

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162247386

Utgivningsår: 20010820

Utgivare: Bonnier Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162227265

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Hippas Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Molnet är ett basläromedel i svenska för årskurserna 2–3, och passar dig som vill arbeta digitalt i svenska. Allt-i-ett-boken är utgångspunkten, och i den får man följa Valter, Sally, Marta och de andra barnen i klassen. Elevbok Elevboken består av 24 avsnitt som innehåller en text för gemensam läsning och en…
Köp här

Isbn: 9789144111070

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helena Bross, Anna Hansen, Ulla Hägglund, Susanne Magne

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Plockepinn – Läs & Lös är en serie arbetsböcker i läsförståelse skrivna av Helena Bross och Anna Hansen. I böckerna finns olika texttyper och varierande uppgifter som utvecklar elevernas förmåga att förstå textinnehåll. Illustrationerna underlättar läsningen och skapar intresse för texten. I varje bok finns…
Köp här

Isbn: 9789152313022

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162255886

Utgivningsår: 20040304

Utgivare: Sanoma utbildning

Mediatyp: BC

av: Trine Gedde-Dahl, Anne Kristine Øgreid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk
Skrivande pågår 4-6 är en serie som tränar skrivande utifrån olika texttyper. Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med läsförståelseträning och som repetition och inspiration i det fortsatta arbetet. Varje…
Köp här

Isbn: 9789144101576

Utgivningsår: 20150203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144033501

Utgivningsår: 20040217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162205492

Utgivningsår: 19931210

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Ulf Jansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: litteratur Läromedel: språk
Serien består av två delar: Den levande litteraturen samt Levande texter. Den levande litteraturen är en vacker och lustfylld lärobok som väcker elevernas intresse för litteraturdelen av svenska 1 och 2. Levande texter är en arbetsantologi för litteraturläsning och temastudier. Den innehåller texter från antiken till…
Köp här

Isbn: 9789121211038

Utgivningsår: 20040213

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Jörgen Gustafsson, Karl-Erik Widlund, Eva Österberg, Andy Cowle

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Boken är indelad i 6 units: Getting started, This is me – This is you, Animals, Scared?, Free time och Adventures. Varje unit inleds med en Starter som är en hörövning. Sedan följer, med ökande längd och svårighetsgrad, en A-text, B-text, C-text och D-text (extensiv text). Varje unit avslutas med Just 4 U…
Köp här

Isbn: 9789162252861

Utgivningsår: 20041101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Birgit Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Redan från start kan eleverna arbeta med böckerna på egen hand när de behöver extra uppgifter i svenska. I de senare böckerna tränar eleverna olika lässtrategier i enlighet med Lgr11.Läs merImse – innehåller enkla, ljudenliga ord med högst tre bokstäver. Passar för elever som håller på att lära sig läsa.Vimse…
Köp här

Isbn: 9789147101429

Utgivningsår: 20101004

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Birgit Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Redan från start kan eleverna arbeta med böckerna på egen hand när de behöver extra uppgifter i svenska. I de senare böckerna tränar eleverna olika lässtrategier i enlighet med Lgr11.Läs merImse – innehåller enkla, ljudenliga ord med högst tre bokstäver. Passar för elever som håller på att lära sig läsa.Vimse…
Köp här

Isbn: 9789147101436

Utgivningsår: 20101004

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Birgit Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Redan från start kan eleverna arbeta med böckerna på egen hand när de behöver extra uppgifter i svenska. I de senare böckerna tränar eleverna olika lässtrategier i enlighet med Lgr11.Läs merImse – innehåller enkla, ljudenliga ord med högst tre bokstäver. Passar för elever som håller på att lära sig läsa.Vimse…
Köp här

Isbn: 9789147101443

Utgivningsår: 20101004

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Andy Coombs, Roland Hagvärn, Kjell Johansson, Monika Saveska Knutagård, Annika Bayard

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Läromedlet kommer att utgå. Kompletteringsköp kommer att kunna ske under 2021 eller så långt lagret räcker.
Köp här

Isbn: 9789147082285

Utgivningsår: 20110823

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Andy Coombs, Roland Hagvärn, Kjell Johansson, Monika Saveska Knutagård, Annika Bayard

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Läromedlet kommer att utgå. Kompletteringsköp kommer att kunna ske under 2021 eller så långt lagret räcker.
Köp här

Isbn: 9789147082292

Utgivningsår: 20110914

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Helena Bross, Anna Hansen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Plockepinn – Läs & Lös är en serie arbetsböcker i läsförståelse skrivna av Helena Bross och Anna Hansen. I böckerna finns olika texttyper och varierande uppgifter som utvecklar elevernas förmåga att förstå textinnehåll. Illustrationerna underlättar läsningen och skapar intresse för texten. I varje bok finns…
Köp här

Isbn: 9789152312988

Utgivningsår: 20120305

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Amanda Graham

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Att läsa tillsammans ur en Big Book innebär mycket mer än att läraren läser högt för eleverna. Att läsa ur en Big Book är också en strategi för att göra eleverna medvetna om skriftspråket. Vid läsningen av en Big Book är läraren modellen som visar eleverna hur en van läsare läser. Under den gemensamma läsningen får…
Köp här

Isbn: 9789144075785

Utgivningsår: 20110818

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helena Bross, Anna Hansen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Plockepinn – Läs & Lös är en serie arbetsböcker i läsförståelse skrivna av Helena Bross och Anna Hansen. I böckerna finns olika texttyper och varierande uppgifter som utvecklar elevernas förmåga att förstå textinnehåll. Illustrationerna underlättar läsningen och skapar intresse för texten. I varje bok finns…
Köp här

Isbn: 9789152313008

Utgivningsår: 20120531

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Helena Bross, Anna Hansen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Plockepinn – Läs & Lös är en serie arbetsböcker i läsförståelse skrivna av Helena Bross och Anna Hansen. I böckerna finns olika texttyper och varierande uppgifter som utvecklar elevernas förmåga att förstå textinnehåll. Illustrationerna underlättar läsningen och skapar intresse för texten. I varje bok finns…
Köp här

Isbn: 9789152313015

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Ström, Dominic Summerton

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Nu lyfter Wings! Wings green för årskurs 6 Följ med Simon och hans pappa, journalisten från Manchester, på en resa till tre världsdelar där man talar engelska: New York, Toronto, Hong Kong och Nairobi. Under resans gång träffar de människor från olika kulturer. I samband med resorna presenteras och tränas ett stort…
Köp här

Isbn: 9789127634336

Utgivningsår: 20031217

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Anna Southeren, Adrian Wallwork

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Ha¨r finns bl a ga°tor, personlighetstester, korsord, roliga historier och fra°gesporter. Sva°righetsgrad och tidsa°tga°ng anges i de kopieringsunderlag och o¨vningar da¨r det a¨r befogat.
Köp här

Isbn: 9789127769540

Utgivningsår: 20040915

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BE

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: litteratur Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Larmrapporterna om sjunkande läsförståelse har duggat tätt under 2000-talet. Med denna bok vill författarna i stället ta fasta på läsningens möjligheter i vår samtid. Hur kan en meningsfull och lustfylld litteraturundervisning se ut? Vilken roll kan läsningen spela i dagens förändrade medielandskap? Och vad kan vi lära…
Köp här

Isbn: 9789144103198

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144035109

Utgivningsår: 20040416

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789162228149

Utgivningsår: 19980914

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC