Bläddra
Köp här

Isbn: 9789152313015

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lotta Berge

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Mini Grammar är en tydlig och lättanvänd handbok med ett urval grundläggande regler i engelsk grammatik, som är lätt för varje elev att alltid ha med sig och slå i. Eleven kan också fylla på med egna exempel och ”kom-ihåg”. Mini Grammar är indelad i sju avsnitt: • substantiv • pronomen • adjektiv • adverb • räkneord •…
Köp här

Isbn: 9789185875283

Utgivningsår: 20130529

Utgivare: Majemaförlaget

Mediatyp: BC

av: Weronica Halldén, Marianne Billström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk
I Lilla läsloggen skriver eleven om sina läsupplevelser i form av bokrapporter. Lilla läsloggen har en ny uppgift till eleven för varje läst bok. T.ex. att rita huvudpersonen, att ställa frågor till bokens författare eller att fundera och förklara huruvida handlingen hade kunnat utspela sig i verkligheten. Eleven…
Köp här

Isbn: 9789185875191

Utgivningsår: 20130521

Utgivare: Majemaförlaget

Mediatyp: BC

av: Rune Lundkvist, Leif Ericson, Rune Tideholm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
De två diagnostiska prov i engelska som ingår i denna studiesats utgörs av ett test för grundskolan och ett för gymnasieskolan, jämte rättningsmall med inplaceringstabell samt ett block med svarsblanketter. Alla tre komponenterna kan köpas var för sig. Lämpligt är förmodligen att gymnasieskolans tvååriga linjer i…
Köp här

Isbn: 9789178840014

Utgivningsår: 19850102

Utgivare: Hans Richter Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197817950

Utgivningsår: 20161015

Utgivare: Temsy

Mediatyp: BZ

av: Monica Karlsson, Liselotte Ståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk
Mycket är underförstått i en text. Att läsa med god förståelse innebär att även läsa det som inte står direkt i texten – att läsa mellan raderna. Mellan raderna är en serie kopieringsunderlag som tränar läsförståelse på djupet. Materialet består av kopierbara texter inom olika områden. Texterna följs av…
Köp här

Isbn: 9789144108803

Utgivningsår: 20150716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av: Monica Karlsson, Liselotte Ståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Detta kopieringsunderlag innehåller texter som följs av ett antal frågor. Texterna och frågorna är skrivna så att eleverna själva måste dra egna slutsatser och reflektera över konsekvenser, dvs inferenser. Längst bak i boken finns facit till frågorna.  Materialet riktar sig till de äldre eleverna vad gäller…
Köp här

Isbn: 9789144108001

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789144035109

Utgivningsår: 20040416

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: AC

av: Anna Southeren, Adrian Wallwork

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Ha¨r finns bl a ga°tor, personlighetstester, korsord, roliga historier och fra°gesporter. Sva°righetsgrad och tidsa°tga°ng anges i de kopieringsunderlag och o¨vningar da¨r det a¨r befogat.
Köp här

Isbn: 9789127769540

Utgivningsår: 20040915

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BE

av: Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Lättillgängligt och lättarbetat!Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts…
Köp här

Isbn: 9789147907274

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Liber

Mediatyp: AC

av: Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Lättillgängligt och lättarbetat!Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts…
Köp här

Isbn: 9789147903429

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Liber

Mediatyp: AC

av: Trine Gedde-Dahl, Anne Kristine Øgreid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk
Skrivande pågår 4-6 är en serie som tränar skrivande utifrån olika texttyper. Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med läsförståelseträning och som repetition och inspiration i det fortsatta…
Köp här

Isbn: 9789144101576

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: litteratur Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Larmrapporterna om sjunkande läsförståelse har duggat tätt under 2000-talet. Med denna bok vill författarna i stället ta fasta på läsningens möjligheter i vår samtid. Hur kan en meningsfull och lustfylld litteraturundervisning se ut? Vilken roll kan läsningen spela i dagens förändrade medielandskap? Och vad kan vi lära…
Köp här

Isbn: 9789144103198

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
På vilka sätt kan en strukturerad undervisning i lässtrategier ge bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga? Och vad händer i klassrummet när lässtrategierna tas i bruk? I den här boken presenteras en modell för läsundervisning som tagits fram i samverkan mellan forskare och lärare. Modellen kallas…
Köp här

Isbn: 9789140693754

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hippas Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Molnet är ett basläromedel i svenska för årskurserna 2–3, och passar dig som vill arbeta digitalt i svenska. Allt-i-ett-boken är utgångspunkten, och i den får man följa Valter, Sally, Marta och de andra barnen i klassen. Elevbok  Elevboken består av 24 avsnitt som innehåller en text för gemensam läsning och en…
Köp här

Isbn: 9789144111070

Utgivningsår: 20160630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171302458

Utgivningsår: 20051202

Utgivare: Egmont Kärnan, The Walt Disney Company Italia

Mediatyp: BB

av: Andy Coombs, Roland Hagvärn, Kjell Johansson, Monika Saveska Knutagård, Annika Bayard

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Lättillgängligt och lättarbetat!Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts…
Köp här

Isbn: 9789147082285

Utgivningsår: 20110823

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144009230

Utgivningsår: 20061219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Andy Coombs, Roland Hagvärn, Kjell Johansson, Monika Saveska Knutagård, Annika Bayard

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Lättillgängligt och lättarbetat!Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts…
Köp här

Isbn: 9789147082292

Utgivningsår: 20110914

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144026831

Utgivningsår: 20040224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Andy Coombs, Roland Hagvärn, Kjell Johansson, Monika Saveska Knutagård, Annika Bayard

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: litteratur Läromedel: språk
Lättillgängligt och lättarbetat!Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts…
Köp här

Isbn: 9789147082308

Utgivningsår: 20111213

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144033501

Utgivningsår: 20040217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188618450

Utgivningsår: 19980601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144033051

Utgivningsår: 20040219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144039374

Utgivningsår: 20041118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144037165

Utgivningsår: 20040716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Amanda Graham

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Att läsa tillsammans ur en Big Book innebär mycket mer än att läraren läser högt för eleverna. Att läsa ur en Big Book är också en strategi för att göra eleverna medvetna om skriftspråket. Vid läsningen av en Big Book är läraren modellen som visar eleverna hur en van läsare läser. Under den gemensamma läsningen får…
Köp här

Isbn: 9789144075785

Utgivningsår: 20110818

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Petra Andersson, Sam Hydén, Håkan Obbel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurserna 6-9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Med Svenskans gedigna innehåll följer den både kursplanen i svenska och den i svenska som andraspråk. Om Svenskan  Elevboken består av fyra kapitel med tematiskt innehåll som engagerar eleverna och…
Köp här

Isbn: 9789144105147

Utgivningsår: 20150610

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Petra Andersson, Sam Hydén, Håkan Obbel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurserna 6-9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Med Svenskans gedigna innehåll följer den både kursplanen i svenska och den i svenska som andraspråk. Om Svenskan  Elevboken består av fyra kapitel med tematiskt innehåll som engagerar eleverna och…
Köp här

Isbn: 9789144106649

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carin Eklund, Inna Rösåsen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och SVA ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser.Läs merFormativ svenska 1 och Formativ SVA 1 har mottagits väl bland lärare och elever och självklart ska material finnas för alla…
Köp här

Isbn: 9789147121465

Utgivningsår: 20170509

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152313053

Utgivningsår: 20131210

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162255886

Utgivningsår: 20040304

Utgivare: Sanoma utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152313060

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162261849

Utgivningsår: 20031219

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162205492

Utgivningsår: 19931210

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162261832

Utgivningsår: 20040113

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Fixa svenskan med maximal frihet och maximal trygghet Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu. I alla delar av Fixa…
Köp här

Isbn: 9789127435360

Utgivningsår: 20150615

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162205508

Utgivningsår: 19931119

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Johanna Langhorst

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Have they gone completely mad at Bonnier Carlsen? Or is it a hostile takeover? Maybe Alien Älgen, Raggamuffin and Bubblegum guy have taken over the company? And what is Mr Cauliflower really teaching the children? Det här är den mest knastokiga och helcharmiga “lärobok” ni någonsin sett. Meet the fabolous…
Köp här

Isbn: 9789163828331

Utgivningsår: 20040310

Utgivare: Bonnier Carlsen

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Fixa svenskan med maximal frihet och maximal trygghet Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu. I alla delar av Fixa…
Köp här

Isbn: 9789127435384

Utgivningsår: 20150623

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC