Bläddra
Köp här

Isbn: 9789171302458

Utgivningsår: 20051202

Utgivare: Egmont Kärnan, The Walt Disney Company Italia

Mediatyp: BB

av: Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
För Svenska 1, 2 och 3. Läsa och skriva i genrer Populära Fixa genren finns nu i en andra upplaga och har uppdaterats med genrer som PM och retorikanalys. Till den andra upplagan finns det även ett kostnadsfritt interaktivt bedömningsstöd som fungerar som ett levande dokument i samtal kring bedömning med elever. Med…
Köp här

Isbn: 9789127442122

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Christer Lundfall, Ralf Nyström, Jeanette Clayton, Nadine Röhlk Cotting, Christina McKay, Micke Brodin, Christopher Webster, Monica Möller, Ted Sunhede Fulk

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Blueprint är vårt läromedel för engelska 5, 6 och 7. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer’s Workshop och Speaker’s Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från…
Köp här

Isbn: 9789147091973

Utgivningsår: 20110526

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152313022

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Monica Karlsson, Liselotte Ståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Detta kopieringsunderlag innehåller texter som följs av ett antal frågor. Texterna och frågorna är skrivna så att eleverna själva måste dra egna slutsatser och reflektera över konsekvenser, dvs inferenser. Längst bak i boken finns facit till frågorna.  Materialet riktar sig till de äldre eleverna vad gäller…
Köp här

Isbn: 9789144108001

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av: Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Kristensson, Arne Åkesson, Anna Mauléon

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Företagsekonomi med entreprenörsperspektiv!Tycker du om att variera din undervisning och ditt arbetssätt? I så fall är Access en bok för dig! Upplägget fungerar såväl för en traditionell undervisning som för ett mer projektorienterat arbetssätt.Läs merUtmärkande drag– Den röda tråden som genomsyrar…
Köp här

Isbn: 9789147100088

Utgivningsår: 20110628

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152312971

Utgivningsår: 20120302

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Andy Coombs, Roland Hagvärn, Kjell Johansson, Monika Saveska Knutagård, Annika Bayard

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Lättillgängligt och lättarbetat!Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts…
Köp här

Isbn: 9789147082285

Utgivningsår: 20110823

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162255886

Utgivningsår: 20040304

Utgivare: Sanoma utbildning

Mediatyp: BC

av: Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Lättillgängligt och lättarbetat!Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts…
Köp här

Isbn: 9789147903429

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Liber

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789162261849

Utgivningsår: 20031219

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152313046

Utgivningsår: 20130402

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144037165

Utgivningsår: 20040716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162228088

Utgivningsår: 19981023

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Andy Coombs, Roland Hagvärn, Kjell Johansson, Monika Saveska Knutagård, Annika Bayard

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: litteratur Läromedel: språk
Lättillgängligt och lättarbetat!Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts…
Köp här

Isbn: 9789147082308

Utgivningsår: 20111213

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Lättillgängligt och lättarbetat!Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts…
Köp här

Isbn: 9789147907274

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Liber

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789162261832

Utgivningsår: 20040113

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152312988

Utgivningsår: 20120305

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Amanda Graham

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Att läsa tillsammans ur en Big Book innebär mycket mer än att läraren läser högt för eleverna. Att läsa ur en Big Book är också en strategi för att göra eleverna medvetna om skriftspråket. Vid läsningen av en Big Book är läraren modellen som visar eleverna hur en van läsare läser. Under den gemensamma läsningen får…
Köp här

Isbn: 9789144075785

Utgivningsår: 20110818

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162228194

Utgivningsår: 19980914

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188618450

Utgivningsår: 19980601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Fixa litteraturen är en del av Fixa svenskan ett basläromedel för Svenska 13. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och…
Köp här

Isbn: 9789127435360

Utgivningsår: 20150615

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Johanna Langhorst

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Have they gone completely mad at Bonnier Carlsen? Or is it a hostile takeover? Maybe Alien Älgen, Raggamuffin and Bubblegum guy have taken over the company? And what is Mr Cauliflower really teaching the children? Det här är den mest knastokiga och helcharmiga “lärobok” ni någonsin sett. Meet the…
Köp här

Isbn: 9789163828331

Utgivningsår: 20040310

Utgivare: Bonnier Carlsen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152312995

Utgivningsår: 20120601

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Petra Andersson, Sam Hydén, Håkan Obbel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurserna 6-9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Med Svenskans gedigna innehåll följer den både kursplanen i svenska och den i svenska som andraspråk. Om Svenskan  Elevboken består av fyra kapitel med tematiskt innehåll som engagerar eleverna och…
Köp här

Isbn: 9789144105147

Utgivningsår: 20150610

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Jansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: litteratur Läromedel: språk
Serien består av två delar: Den levande litteraturen samt Levande texter. Den levande litteraturen är en vacker och lustfylld lärobok som väcker elevernas intresse för litteraturdelen av svenska 1 och 2. Levande texter är en arbetsantologi för litteraturläsning och temastudier. Den innehåller texter från antiken till…
Köp här

Isbn: 9789121211038

Utgivningsår: 20040213

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Gerd Sandström, Staffan Wahlgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789162240004

Utgivningsår: 20040310

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197817950

Utgivningsår: 20161015

Utgivare: Temsy

Mediatyp: BZ

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Fixa språket består av två böcker. För Svenska 1 – Fixa språket 1: Språklig variation och attityder Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språkbruk. Mönstertexterna visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön, och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp…
Köp här

Isbn: 9789127435384

Utgivningsår: 20150623

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
På vilka sätt kan en strukturerad undervisning i lässtrategier ge bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga? Och vad händer i klassrummet när lässtrategierna tas i bruk? I den här boken presenteras en modell för läsundervisning som tagits fram i samverkan mellan forskare och lärare. Modellen kallas…
Köp här

Isbn: 9789140693754

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152313008

Utgivningsår: 20120531

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Petra Andersson, Sam Hydén, Håkan Obbel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurserna 6-9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Med Svenskans gedigna innehåll följer den både kursplanen i svenska och den i svenska som andraspråk. Om Svenskan  Elevboken består av fyra kapitel med tematiskt innehåll som engagerar eleverna och…
Köp här

Isbn: 9789144106649

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan…
Köp här

Isbn: 9789121212516

Utgivningsår: 20050718

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christer Bermheden, Gerd Sandström, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789162240028

Utgivningsår: 20040310

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Rune Lundkvist, Leif Ericson, Rune Tideholm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
De två diagnostiska prov i engelska som ingår i denna studiesats utgörs av ett test för grundskolan och ett för gymnasieskolan, jämte rättningsmall med inplaceringstabell samt ett block med svarsblanketter. Alla tre komponenterna kan köpas var för sig. Lämpligt är förmodligen att gymnasieskolans tvååriga linjer i…
Köp här

Isbn: 9789178840014

Utgivningsår: 19850102

Utgivare: Hans Richter Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152313053

Utgivningsår: 20131210

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Johan Falk, Kerstin Sjölin, Luis Lerate

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: grammatik och skrivregler Läromedel: språk
Modern spansk grammatik är Sveriges mest använda spanska grammatika. En tydlig heltäckande grammatika för alla spanskstuderande och lärare i spanska. I den femte upplagan har vissa regler och många exempel moderniserats och förtydligats. Innehållet i övrigt är detsamma som i tidigare upplagor.Läs merModern spansk…
Köp här

Isbn: 9789147092154

Utgivningsår: 20100416

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789162253653

Utgivningsår: 20020808

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152313015

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Ström, Dominic Summerton

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Nu lyfter Wings! Wings green för årskurs 6 Följ med Simon och hans pappa, journalisten från Manchester, på en resa till tre världsdelar där man talar engelska: New York, Toronto, Hong Kong och Nairobi. Under resans gång träffar de människor från olika kulturer. I samband med resorna presenteras och tränas ett stort…
Köp här

Isbn: 9789127634336

Utgivningsår: 20031217

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC