Bläddra

Happy engelska 4-6, digital, lärarlic, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Happy engelska 4-6, digital, lärarlic, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Happy 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Happy. Med Happy 4–6 får du och dina elever:

  • Texter och övningar på flera nivåer som ger möjlighet till individualisering
  • Inledande aktiviteter till varje tema - ofta en muntlig övning som uppmuntrar kommunikation i klassrummet
  • Ett stort urval av övningar - självskattningsövningar, interaktiva grammatikövningar såväl som lekar och talövningar

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Happy 4-6 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Med intressanta och aktuella texter blir språket levande, där varje avsnitt innehåller texter på olika svårighetsnivåer med ljudinspelningar.


Texter och övningar
Varje avsnitt börjar med en inledande aktivitet. Den är ofta muntlig och avsedd som en ”start up” av ämnet i avsnittet. Efter varje text finns en stor mängd olika slags interaktiva övningar som hjälper eleven att förstå och arbeta med texten, både på enklare och på en mer utmanande nivå. Några exempel på övningar är självskattningsövningar,interaktiva grammatikövningar och glosövningar på flera nivåer. Dessutom finns både lekar och talövningar som tränar grammatiska moment på ett roligt sätt. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

I elevmaterialet ligger dessutom fem Supreme-texter per skolår med tillhörande övningar. Materialet är tänkt till de elever som behöver extra utmaningar.


Lärarstöd
I Happy 4-6 finns lärarmaterial som beskriver arbetsgången och ger lektionstips. Här finns också planeringsmatriser, diagnoser och facit. I år 6 finns även bedömningsstöd.


Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse.Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga 

översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.


Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Happy 4-6 täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.


Interaktivt och multimodalt Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Bildmaterial anknyter till texterna och inspirerar till diskussion och kommunikation. Varje tema har tips på filmer och radioprogram från UR, som passar respektive tema. För årskurs 6 finns även grammatikfilmer.