Bläddra

Idrott och hälsa 1 & 2 – Praktisk och teoretisk tillämpning, e-bok

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Idrott och hälsa 1 & 2 – Praktisk och teoretisk tillämpning, e-bok

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
"Idrott och hälsa 1 & 2 – Praktisk och teoretisk tillämpning", innehåller frågor, praktiska övningar och diskussionsämnen baserade på faktaboken "Idrott och hälsa 1 & 2". "Idrott och hälsa 1 & 2" är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån den nya läroplanens (Gy2011) riktlinjer. Innehållet är lättillgängligt och överskådligt och gör det enkelt för både lärare och elever att sätta in varje ämne i ett naturligt sammanhang. De kapitel som ingår är: Din kropp, Motion och träning, Kosthållning, Idrottsmedicin, Ergonomi, Rytmik och rörelse, Natur och friluftsliv, Livräddning, 
ANT och dopning samt Idrott, motion och jag.