Bläddra

Iris Biologi 2 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Köp här

Iris Biologi 2 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Köp här

Iris Biologi 2 Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken Iris Biologi 2. Lärarwebben innehåller samma komponenter som finns i Iris Biologi 2 Elevwebb, men därutöver också en bildbank med bilder ur faktaboken lämpliga att projicera i klassrummet som underlag för teorigenomgångar. Här finns också underlag för den experimentella verksamheten i form av demonstrationer, laborationer och enklare undersökningar samt fördjupande fakta och pedagogiska tips, alltså allt det material som normalt förekommer i en lärarhandledning. 

Du som lärare behöver en egen licens till lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Författare är Anders Henriksson med mångårig erfarenhet som NO-bokförfattare och som biologilärare.