Bläddra

Kasamdialogen : salutogent tänkande

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Kasamdialogen : salutogent tänkande

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här
SAMTALSKORT FÖR SKOLAN!
KasamDIALOGEN –Salutogent tänkandeär en pedagogisk samtalskortlek som kan bli ett verktyg för att få igång lite salutogent tänkande i klassrummet. Nu kan vi spela kort i skolan för att bygga värdegrund och mening genom salutogena samtal.

IDÉN
Både lärarledarskap och elevledarskap är något som blir till i sitt sammanhang. Då är upplevelsen av sammanhanget avgörande och en god Känsla av sammanhang något att sträva mot.
Med denna övnings cirka 40 frågekort kan en grupp om 4-7 personer komma igång med utvecklande samtal om vad som gör tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. Vi har upplevt det nästan märkligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra och våra olika tankar och reflektioner. En enkel förklaring är att samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort. Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat.
Med en lagom stor grupp och en god introduktion och ”spelordning”, så kan den fungera utmärkt för att komma in på såväl skolans som livets viktiga frågor. Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor ”på bordet”.

INDIVIDEN I CENTRUM
Frågorna handlar om mig själv men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan. Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig – utan att bli alltför privat.

ÖPPENHET OCH TILLIT
Reflektionen utgår från mig själv och hur jag upplever olika saker. I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar. Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt och att det skapar en god känsla av att mötas i samtal som rör sig bortom vardagens ”teater” och yta.

UTVECKLING OCH LÄRANDE
Genom att mötas på ett sätt som främjar relationen, blir vi tryggare när vi möts i vardagens roller. Förutsättningarna förbättras för gott bemötande och effektiv kommunikation, utveckling och lärande. Med kasam som tankemodell har den främjande processen nu startat!