Bläddra

Konsonantmöte – Läs-, lägg- och skrivspel

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Konsonantmöte – Läs-, lägg- och skrivspel

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Läs-, lägg- och skrivspel

Spelet ingår i ett material indelat i tio olika askar där man tränar en svårighet per ask. Träna läsning genom att kombinera ord med bild. Stavning tränas genom att ta bort ordbrickorna och själv skriva orden. Materialet är självrättande, vänd bilden och se om du läst/stavat rätt. Handledning med utförlig beskrivning medföljer materialet.

I Konsonantmöte får eleverna bekanta sig med konsonantmöten dels före och dels efter vokal. Vokalen blir lång eller kort beroende på var i ordet den står.