Bläddra

Kontakt Stadiebok Lärarhandledning Webb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Kontakt Stadiebok Lärarhandledning Webb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Läromedlet innehåller 26 fristående arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut. Arbetsområdena i Kontakt är helt fristående från varandra vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda läromedlet som det passar dig. Arbeta i huvudsak med boken eller kombinera arbetsområdena med ditt eget material.

Kontakt hjälper dig att spara tid då arbetsområdet är färdigplanerat åt dig, från början till slut. Varje arbetsområde är strukturerat utifrån en tydlig arbetsmodell som är förankrad i genrepedagogiken. Med hjälp av arbetsmodellen guidas eleven från vad som ska tränas, genom texter och övningar till slutuppgiften där allt knyts ihop. 

Kontakt kompletteras med en webbaserad lärarhandledning som bland annat innehåller förslag på hur du introducerar arbetsområdet och fördjupande extraövningar. Den innehåller även tips på hur du arbetar med att fördjupa elevernas digitala kompetens. Lärarhandledningens licens gäller för en lärare i 12 månader.