Bläddra

Kort om vetenskapsfilosofi

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Köp här

Kort om vetenskapsfilosofi

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Köp här
Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting? Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt vad som kännetecknar vetenskapligt tänkande, vetenskapliga förklaringsmodeller och revolutioner. Kort om vetenskapsfilosofi diskuterar också några klassiska filosofiska spörsmål, såsom fysikens rumtidsbegrepp, och berör den laddade konflikten mellan vetenskap och religion. Frågan om vetenskaplig forskning i grund och botten är av godo utforskas i bokens slutkapitel.