Bläddra
Köp här

Isbn: 9789197478083

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Earbooks

Mediatyp: AC

av: Johan Frostegård

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Evolution Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Evolutionsteorin och Darwins idéer om det naturliga urvalet sägs ofta vara den bästa idé någon någonsin fått. Men även om teorierna står starka på ett övergripande plan, så finns där många luckor och lösa trådar på några av livets riktigt stora frågor. Den här boken handlar om evolutionen och dig och mig och oss alla…
Köp här

Isbn: 9789188123824

Utgivningsår: 20170427

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Søren Harnow Klausen

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Vetenskapen blir ständigt mer specialiserad och oöverskådlig, och både lekmän och vetenskapsmän har allt svårare att följa med i utvecklingen. Detta leder till missförstånd och fördomar. Är naturvetare känslokalla och enkelspåriga? Duger humanisterna till annat än att tala väl och har inte medicinarna glömt bort…
Köp här

Isbn: 9789127114449

Utgivningsår: 20061120

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Alan Chalmers

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Nyare teorier inom vetenskapsfilosofin har rubbat den etablerade uppfattningen att vetenskapliga teorier kan rättfärdigas med att de härletts ur observationer och experiment. Utvecklingen har visat att denna syn på vetenskapen ofta är felaktig, ändå sätter den sin prägel på mycket av dagens vetenskap. Den reviderade,…
Köp här

Isbn: 9789157804259

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Erland Lagerroth

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Newton gav oss Lagen som vi levt under i 300 år. Lagen om en hård, fragmenterad värld som fungerar mekaniskt förutbestämt. Idag har nobelpristagaren Ilya Prigogine och en rad andra nytänkare visat oss en värld som existerar på samma sätt som vi människor. Som självorganiserande process och självständigt system. Som…
Köp här

Isbn: 9789173746328

Utgivningsår: 19940901

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Russell Standish

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
I den teori om ingenting som framlägges i denna bok är alla nödvändiga egenskaper hos den observerade verkligheten kopplade, via den antropiska principen, till egenskaper som är nödvändiga för medvetandet. Följaktligen kommer utvecklandet av teorier om medvetandet att kunna visa på striktare tester av denna teori, som…
Köp här

Isbn: 9789197538244

Utgivningsår: 20061109

Utgivare: Indexkompaniet, BookSurge

Mediatyp: BC

av: Immanuel Kant

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Immanuel Kant var väl insatt i sin tids naturvetenskap, vilket främst kom till uttryck i hans Himlens allmänna naturhistoria och teori (1755, på svenska 2013). Han skrev även en hel del annat i naturvetenskapliga ämnen, av vilka några uppsatser som handlar om fysiska förhållanden hos jorden och månen nu föreligger i…
Köp här

Isbn: 9789178449224

Utgivningsår: 20150703

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB