Bläddra
Köp här

Isbn: 9789197478083

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Earbooks

Mediatyp: AC

av: Søren Harnow Klausen

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Vetenskapen blir ständigt mer specialiserad och oöverskådlig, och både lekmän och vetenskapsmän har allt svårare att följa med i utvecklingen. Detta leder till missförstånd och fördomar. Är naturvetare känslokalla och enkelspåriga? Duger humanisterna till annat än att tala väl och har inte medicinarna glömt bort…
Köp här

Isbn: 9789127114449

Utgivningsår: 20061120

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Naomi Oreskes

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Har forskarna rätt när de säger att vacciner är säkra? Ska vi tro på de experter som varnar oss för den globala uppvärmningen? Forskare är ju bara människor som kan ta fel, som har egna fördomar och intressen som påverkar hur de tänker och vad de säger. Naomi Oreskes försvarar vetenskapen utan att förneka dess sociala…
Köp här

Isbn: 9789172351264

Utgivningsår: 20211025

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Erland Lagerroth

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Newton gav oss Lagen som vi levt under i 300 år. Lagen om en hård, fragmenterad värld som fungerar mekaniskt förutbestämt. Idag har nobelpristagaren Ilya Prigogine och en rad andra nytänkare visat oss en värld som existerar på samma sätt som vi människor. Som självorganiserande process och självständigt system. Som…
Köp här

Isbn: 9789173746328

Utgivningsår: 19940901

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Russell Standish

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
I den teori om ingenting som framlägges i denna bok är alla nödvändiga egenskaper hos den observerade verkligheten kopplade, via den antropiska principen, till egenskaper som är nödvändiga för medvetandet. Följaktligen kommer utvecklandet av teorier om medvetandet att kunna visa på striktare tester av denna teori, som…
Köp här

Isbn: 9789197538244

Utgivningsår: 20061109

Utgivare: Indexkompaniet

Mediatyp: BC

av: Immanuel Kant

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Immanuel Kant var väl insatt i sin tids naturvetenskap, vilket främst kom till uttryck i hans Himlens allmänna naturhistoria och teori (1755, på svenska 2013). Han skrev även en hel del annat i naturvetenskapliga ämnen, av vilka några uppsatser som handlar om fysiska förhållanden hos jorden och månen nu föreligger i…
Köp här

Isbn: 9789178449224

Utgivningsår: 20150703

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Frostegård

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Evolution Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Evolutionsteorin och Darwins idéer om det naturliga urvalet sägs ofta vara den bästa idé någon någonsin fått. Men även om teorierna står starka på ett övergripande plan, så finns där många luckor och lösa trådar på några av livets riktigt stora frågor. Den här boken handlar om evolutionen och dig och mig och oss alla…
Köp här

Isbn: 9789188123824

Utgivningsår: 20170427

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Francis Bacon,

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Bacon betonar vikten av att experimentera, av att systematiskt och under kontrollerade former göra observationer, av att utsätta teorier och hypoteser för en reell prövning och att inte bara nöja sig med att leta efter ett fåtal bekräftande instanser. I dag skulle få ifrågasätta värdet av dessa strategier. Men på…
Köp här

Isbn: 9789188589910

Utgivningsår: 20210111

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Ingemar Ahlgren

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Det här är inte en filosofihistoria. Men nästan. Jag har skrivit om mycket ur filosofihistorien men inte allt. Jag har inriktat mej på frågor kring metafysik, fysik och matematik men en del annat har kommit med också. Filosofin brukar ju vanligtvis ses som ett humanistiskt ämne idag, vilket jag delvis är kritisk till. …
Köp här

Isbn: 9789189179844

Utgivningsår: 20200514

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Ken Wilber

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi Naturvetenskapens och teknikens inverkan på samhället
There is arguably no more critical and pressing topic than the relation of science and religion in the modern world. Science has given us the methods for discovering truth, while religion remains the single greatest force for generating meaning.
Köp här

Isbn: 9780767903431

Utgivningsår: 19990420

Utgivare: Crown Publishing Group

Mediatyp: BC

av: Patrik Svensson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Kulturgeografi Matematik och naturvetenskap Miljön Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi Naturvetenskapens historia Populärvetenskap
Hur lärde sig människan att hitta på havet? Var Magellan verkligen den förste världsomseglaren? Hur bidrog kaskelotvalen till upplysningen? På vilket sätt förändrade den skotske bagaren Robert Dick vår syn på livets historia? Hur vet vi egentligen hur djupt havet är? Efter debuten med ”Ålevangeliet” har Patrik…
Köp här

Isbn: 9789100197506

Utgivningsår: 20220819

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Richard Grossinger

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi Naturvetenskapens och teknikens inverkan på samhället
Ever since Homo sapiens first looked up at the stars, we as a species have been looking for meaning in the mysteries of the night sky. Over the millennia, as our knowledge, science, and technology developed, the stories we told ourselves about the universe and our place in it developed as well. In The Night Sky,…
Köp här

Isbn: 9781583947104

Utgivningsår: 20140930

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC