Bläddra

Kreativt skrivande – Grundbok i litterärt skapande

Kategorier: Kreativt skrivande Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Kreativt skrivande – Grundbok i litterärt skapande

Kategorier: Kreativt skrivande Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Den här boken vänder sig till alla som drömmer om att skriva en roman eller novellsamling. I pedagogiskt avgränsade kapitel presenteras grunderna för hur man skriver prosa: hur man utformar intriger, karaktärer och miljöbeskrivningar; hur man skriver dialog och gestaltar sin text; hur man etablerar och hanterar röst, språk och stil. Boken behandlar också den kreativa skrivprocessen, textsamtal och respons. Till de olika delarna knyts handfasta råd, kreativa skrivövningar och litterära exempel. I Kreativt skrivande antar Granwald tre roller som hon själv har mångårig, personlig erfarenhet av: skrivarstudentens, skrivpedagogens och författarens. Boken är den första renodlade läroboken i litterärt skapande, skriven för svenska utbildningar på universitet och folkhögskolor, men den fungerar också utmärkt som handbok för författaraspiranter utanför skrivutbildningarna.