Bläddra

Lärande och utveckling Onlinebok (12 mån)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Child care / Child development Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här

Lärande och utveckling Onlinebok (12 mån)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Child care / Child development Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här

Lärande och utveckling är ett kursläromedel för yrkesprogrammet Barn och Fritid (BF) på gymnasiet. Läromedlet skildrar människors lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen. Faktatexten varvas med diskussionsuppgifter, reflektionsövningar och fallbeskrivningar för att utveckla elevernas förmåga att samspela med andra, både genom vad man säger och hur man agerar.

"Våra kontakter med andra har stor betydelse för hur vårt lärande utvecklas. Föräldrar, lärare, kompisar och andra kan ge stöd och hjälp, men de kan även fungera som inspiratörer, förebilder och motivationsstärkare. Det kan handla om att lära sig någonting nytt, att utveckla sig inom någon sport eller att förbättra sina prestationer inom någon annan verksamhet. Vi lär oss alltså i samspel med andra, både genom vad de säger och genom deras handlingar."
Så inleds Lärande och utveckling och detta är också den röda tråden genom boken – mänskliga möten och människors personliga utveckling. Boken skildrar människors livslånga lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen.
Varje kapitel inleds med en uppgift eller övning som aktiverar dig redan från start. Därefter varvas texten med diskussionsuppgifter, olika sorters övningar och fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Syftet med fallbeskrivningarna är att inspirera till reflektioner och diskussioner kring ämnets grundbegrepp och olika yrkesroller.
I slutet av kapitlen finns en sammanfattning av texten som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.