Bläddra

Liv och död : Livsuppehållande behandling från början till slut

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Köp här

Liv och död : Livsuppehållande behandling från början till slut

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Köp här
Här ger ledande forskare från Karolinska olika bilder av hur man kan närma sig de stora frågorna kring döden, där medicinen och juridiken möts i vården. Vems vilja skall gälla? Hur beslutar man när det gäller de nyfödda eller medvetslösa patienter? Vi hoppas att läsaren får hjälp, en tankeställare och en ny syn på vilka starka skäl vi har att delta i ett samtal om hur döden ska mötas genom att läsa bidragen i denna antologi. Vi blir alla förr eller senare deltagare i dödsdansen, de flesta av oss förhoppningsvis inte som föräldrar, däremot som barn, vänner och släktingar och slutligen som döende själva. Med denna bok hoppas vi kunna bidra med kunskap och erfarenhet om de stora frågorna inför döden: hur ska man få dö, vem bestämmer, vilka bedömningar görs och i samråd med vem? Om inte med patienten, vem i så fall i hennes ställe? Hur kan vi som anhöriga veta att behandling är meningsfull, och vilken är skillnaden mellan att avstå från att behandla och att avbryta behandlingen?