Bläddra

av:Johan Sundelöf, Petra Tegman

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Palliativ medicin
Palliativ vård vid demens Demens är ett obotligt, fortskridande sjukdomstillstånd som förr eller senare leder till döden. Genom ökad kunskap och rätt verktyg hos personalen kan både den som är sjuk och närstående få uppleva bästa möjliga livskvalitet och en värdig tid i livets slutskede. Ytterst handlar det om att…
Utgått

Isbn: 9789177411109

Utgivningsår:20190401

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Britt-Marie Ternestedt, Ingela Henoch, Jane Österlind, Birgitta Andershed

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid planering, dokumentation och utvärdering av palliativ vård utifrån patientens perspektiv. De 6 S:n vilar på en humanistisk grund och den palliativa vårdens mål och stämmer även överens med samhälleliga mål och…
Köp här

Isbn: 9789144116044

Utgivningsår:20170926

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa ”hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. Varje kapitel innehåller fallbeskrivningar, faktarutor och reflektionsfrågor. Boken beskriver, bl.a.…
Köp här

Isbn: 9789187345203

Utgivningsår:20200402

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BC

av:Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Anette Alvariza, Magdalena Andersson, Inger Benkel, Eva Benzein, Ingrid Bolmsjö, Margareta Brännström, Berit Seiger Cronfalk, Karin Dahlberg, Anna-Karin Edberg, Kristina Ek, Eva Elmberger, Ingemar Engström, Henrik Eriksson, Maria Friedrichsen, Lisbeth Gustafsson, Carina Lundh Hagelin, Carina Werkander Harstäde, Ingela Henoch, Maja Holm, Inger James, Gunilla Johansson, Marit Karlsson, Ulrika Kreicbergs, Göran Lantz, Lise-Lotte Franklin Larsson, Olav Lindqvist, Staffan Lundström, Christina Melin-Johansson, Anna Milberg, Astrid Norberg, Carina Persson, Birgit Holritz Rasmussen, Jonas Sandberg, Kerstin Segesten, Gunilla Strandberg, Carol Tishelman, Camilla Udo, Charlotte Ångström Brännström, Joakim Öhlén, Jane Österlind

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Palliativ medicin Terminalvård
Vad är ett gott liv nära döden och hur kan ett sådant främjas? Många olika synsätt existerar sida vid sida och det finns inte enbart ett enkelt svar. För att fånga den enskilda personens behov krävs ett personcentrerat förhållningssätt där patienter och närstående är självklara aktörer. Behovet av kunskap om döende,…
Köp här

Isbn: 9789144131078

Utgivningsår:20201013

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789127827745

Utgivningsår:20191113

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. Dess syfte är att förbättra vården för de döende och deras familjer. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som bygger på en klar vårdfilosofi. Den omfattar inte bara patientens fysiska,…
Köp här

Isbn: 9789147105380

Utgivningsår:20120618

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Inger Benkel, Ulla Molander, Helle Wijk

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Palliativ medicin
Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård. Författarna går igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Syftet är att bidra till kunskap och stöd för personal som arbetar med patienter i palliativt skede, från tidig till…
Köp här

Isbn: 9789147112388

Utgivningsår:20161007

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anita Lanz, Catarina Baldo Zagadou

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
En död på villkor som man väljer själv. En död utan plågor och ångest. En död utan nedsövning. En medveten död. Allt det där är fullt möjligt, det visar den här boken som helt bygger på sanna berättelser ur verkligheten.I dag är de flesta döende omringade av sjuksköterskor, palliativläkare, stråldoktorer,…
Köp här

Isbn: 9789174658842

Utgivningsår:20150526

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Palliativ medicin
Den här boken bygger på patientnära forskning med fokus på patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter av sjukdom, döende, död och palliativ vård betraktat ur ett livscykelperspektiv. Den belyser centrala begrepp och perspektiv i teori och praktik via bokens sex delar: Döden i vår samtid, Värdegrund och…
Köp här

Isbn: 9789144070964

Utgivningsår:20130823

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa ”hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. För varje kapitel finns fallbeskrinvningar, faktarutor och reflektionsuppgifter. I denna 4:e utökade…
Köp här

Isbn: 9789187345166

Utgivningsår:20171212

Utgivare: Vårdförlaget Human Capacity AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144035628

Utgivningsår:20051125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Axelsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Palliativ medicin i praktiken beskriver utförligt det palliativmedicinska förhållningssättet: Hur kan vi tänka när vi möter obotligt sjuka och döende patienter? Vad kan vi göra för att lindra lidandet så effektivt som möjligt? Hur kan vi avväga fördelar och nackdelar så att vi hittar den optimala behandlingen för just…
Köp här

Isbn: 9789144102672

Utgivningsår:20160112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Sundberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Att möta vuxna närstående i sorgens tidI livets slutskede sker ofta starka möten och viktiga samtal. Denna bok innehåller ett brett urval av konkreta fallbeskrivningar utan avkall på sekretess och etik. Arenan är palliativ vård där frågorna om liv och död, förlust och mening, blir mycket påtagliga och inte sällan…
Köp här

Isbn: 9789174651706

Utgivningsår:20110304

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:Peter Fenwick, Elizabeth Fenwick

Kategorier: Ande, kropp och själ Andra medicinska specialiteter Hälsa, relationer och personlig utveckling Livet efter detta, reinkarnation och tidigare liv Medicin och omvårdnad Palliativ medicin Parapsykologi och psykiska fenomen Psykologi Psykologi: medvetandet Samhälle och samhällsvetenskap
Döden är i högsta grad en naturlig del av livet och angår oss alla, ändå är döden och döendet ett känsligt och svårt ämne, något oundvikligt som man gärna undviker … Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland – den svenska utgåvan av Peter och Elizabeth Fenwicks mycket uppmärksammade…
Köp här

Isbn: 9789197987929

Utgivningsår:20131025

Utgivare: NCP - New Cosmic Paradigm

Mediatyp: BC

av:Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa ”hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. Boken tar bland annat följande områden: Fysiska symtom och problem – smärta, mag-tarm problem,…
Köp här

Isbn: 9789187345074

Utgivningsår:20150326

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BC

av:Roland Nilsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Detta är en autentisk berättelse om hur ett gift par agerar, när den ena partnern drabbas av en mycket allvarlig hjärntumör. Hur livet ändå fortsätter dag efter dag, trots en grym verklighet med många traumatiska inslag men också små glädjeämnen. Hur man kan leva i en ofattbar verklighet och ändå anpassa sig till nya…
Köp här

Isbn: 9789163356643

Utgivningsår:20091031

Utgivare: Roland Nilsson

Mediatyp: BC

av:Marie-Louise Rahm

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Och ansvarig läkare är: Jenny K Joel Jöran Jonas Jasmine Jessica Jostein Jeanette Jens Jerker Jill Jamal Jonathan Jonny Jenny H Julia Jan-Erik Justine Johanna Janken Socialstyrelsen säger: det är den läkare som har det medicinska ansvaret för patientens vård som tar det avgörande beslutet om att avsluta eller att inte…
Köp här

Isbn: 9789163381775

Utgivningsår:20110201

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:Bertil Axelsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Hur kan vi tänka när vi möter obotligt sjuka och döende patienter? Vad kan vi göra för att lindra lidandet så effektivt som möjligt? Hur kan vi avväga fördelar och nackdelar så att vi hittar den optimala behandlingen för just den här specifika patienten? Boken ger läsaren många konkreta patientexempel, praktisk…
Köp här

Isbn: 9789144166698

Utgivningsår:20230816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC