Bläddra

Matteblixt 1a Elevpaket – Tryckt bok + Digital elevlicens 12 mån

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Matteblixt 1a Elevpaket – Tryckt bok + Digital elevlicens 12 mån

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Matteblixt - ett läromedel som möjliggör en flexibel matematikundervisning

I Matteblixt utvecklas och bekräftas elevernas styrkor, så som kreativitet, engagemang, uthållighet och samarbetsförmåga för att ge dem bästa förutsättningar att älska matematik. Dessutom tas elevernas nyfikenhet tillvara när eleverna undersöker och lär tillsammans i klassen. Matematiskt innehåll och nya insikter tränas och befästs på ett lustfyllt och motiverande sätt då arbetet i elevboken varvas med laborativa uppgifter, aktiviteter, paruppgifter och spel.
Figurerna Pi och Uppsnapparen gör eleven sällskap när de upptäcker både matematik och sina egna superkrafter.

Elevpaketet
Elevpaketet till Matteblixt 1a består av:
• en tryckt elevbok
• medföljande tryckta boken ‘Kommer du ihåg?’
• ett kuvert med laborativt material
• det digitala läromedlet
• TOMOYO, en spelifierad färdighetsträning

Matteblixt består av en a-bok för höstterminen och en b-boken för vårterminen.
Matteblixt är en mångsidig matematikserie som belyser baskunskaperna i varje matematiskt moment på många olika sätt. Arbetssättet lägger en stabil grund och möjliggör en hög grad av förståelse.

Innehåll i Matteblixt 1a:
• talområdet 0 till 10
• jämföra tal och antal
• udda och jämna tal
• dubbelt och hälften
• addition och subtraktion
• talfamiljer och uppdelningar
• mönster och talföljder
• prealgebra
• problemlösning
• räkna med pengar
• stapeldiagram
• geometri: tvådimensionella figurer

Elevbok
Matteblixt 1a består av sju kapitel vilka är indelade i lektioner. Varje lektion omfattar tre sidor.
I elevboken inleds varje kapitel med en samtalsbild där det även visas kapitlets innehåll och begrepp samt en ruta med statistik. Bilden lockar till att utforska och diskutera elevnära matematiska moment i vardagen.
Kapitlen omfattar ett antal matematiska moment med uppgifter där återkommande arbetssätt skapar igenkänning och rutiner.
I varje lektion finns det någon problemlösningsuppgift kopplad till lektionens matematiska innehåll där alla elever tränar sin problemlösningsförmåga.
I slutet av boken finns det fler utmaningar som låter eleven gnugga geniknölarna och få nya insikter.

Kommer du ihåg?
I den medföljande boken ‘Kommer du ihåg?’ finns det till varje lektion ett antal uppgifter. Uppgifterna i ‘Kommer du ihåg?’ kan användas som repetition eller som läxa.
I ‘Kommer du ihåg?’ finns även flera roliga spel med anpassat matematiskt innehåll som ger eleverna lustfylld färdighetsträning.

Laborativt material
Med varje elevpaket medföljer ett kuvert med tvådimensionellt laborativt material.
Att arbeta laborativt med konkret material inom matematik aktiverar eleven. Det praktiska arbetet hjälper eleven med att skapa inre bilder och bidrar till en bättre och djupare förståelse för matematik...