Bläddra

Matteblock set add/sub 3-10

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Matteblock set add/sub 3-10

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Matteblock addition- och subtraktion 3-10 innehåller 10 block med 100 identiska blad i varje, addition på framsidan och subtraktion på baksidan. Med en uppsättning Matteblock löser du som lärare varje elevs individuella behov av färdighetsträning i huvudräkning. Matteblock är en serie limbundna block, tänkta att användas för regelbunden träning av tabellerna. Med en uppsättning Matteblock ger du dina elever möjlighet att öva på just den tabell – i addition, subtraktion, multiplikation eller division, som de bäst behöver. 100 blad att riva ur i varje block gör det enkelt att öva samma tabell flera gånger, både i skolan och hemma. Det blir tydligt för eleven att räknesätten hänger ihop, eftersom övningsbladets baksida övar samma tabell men med det omvända räknesättet. Matteblocken innehåller även ett avprickningsschema för läraren och ""Grönt kort"" för eleven, detta för att hålla koll på vilka tal eleverna klarar av och vilka de behöver träna mer på.