Bläddra

Matteverktyg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Matteverktyg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
50 sidor som kompletterar de ordinarie matematikböckerna och hjälper eleverna
med övergången från den konkreta matematiken till en mer abstrakt nivå.
Bilderna på sidorna hjälper eleverna att förstärka sina inre bilder och underlättar
på så sätt ett mer självständigt arbete. Bilderna består av tallinjer, klockor,
enhetsbyten, termometrar, bråk, positioner, geometriska
objekt etc.

Materialet innehåller områden i matematik från åk 3 och uppåt.