Bläddra

Novum Organum

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Köp här

Novum Organum

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Köp här

Kunskap är makt

De bevingade orden uttalades för över fyrahundra år sedan av den engelske filosofen, vetenskapsteoretikern och författaren Francis Bacon, vars verk bidrog till den vetenskapliga revolutionen. I sina arbeten omsatte Bacon sin devis i praktik, inte minst i Novum Organum (Det nya verktyget) från 1620 där grunden lades för utvecklandet av det vi idag känner som den vetenskapliga metoden.

Francis Bacon uppfattade den vetenskapliga metoden av sin tid som otillräcklig. I Novum Organum presenterar han sitt botemedel reduktion och deduktion och lanserade embryot till den vetenskapliga metoden, det vill säga den process där forskaren genom induktion och empiriska data, insamlad genom observation, kan finna korrekta svar på vetenskapliga och i naturen förekommande fenomen. Novum Organum är formulerad som en guide till att konstruera en objektiv grund i den vetenskapliga processen.

Tillsammans utgör Novum Organum (1620) och De dignitate et augmentis scientiarum (1623) Bacons filosofiska huvudarbeten, och kan beskrivas som en sorts vetenskaplig encyklopedi med flera träffande anmärkningar om luckorna i vetenskapernas system.

Vetenskapliga klassiker ges ut i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.