Bläddra

Ord&Bild 5(2011)

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

Ord&Bild 5(2011)

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här
Hur ser konstnärlig forskning ut? I detta nummer publicerar vi utdrag ur två avhandlingar i ämnet, en pågående och en avslutad. Tina Carlssons text "Utsikt från en grästuva" ingår som en av flera essäer i the skye is blue, som bland annat också består av fotografier och en utställning. Fredrik Nyberg skriver om Ilmar Laaban, och även om det sätt den konstnärliga forskningen ? som ofta presenteras även i andra former än skrift ? inte alltid går att göra rättvisa i en tidskrift, söker sig här ett gestaltande skrivande in i avhandlingens traditionella form.

Mer i detta nummer: Lisa Ehlin framhåller hackern som den nya filologen, Erik Andersson skriver om Frans G Bengtssons polaressäistik. Marie Norin om Dorothee Elmigers bok Inbjudan till de våghalsiga, Sara Hallström om Aase Bergs Liknöjd fauna. Nyskriven novell av Mats Kolmisoppi, poesi av Kristofer Folkhammar, Eivind Hofstad Evjemo och Jonas Brun.