Bläddra

Organisationsteori

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Organisationsteori

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Denna grundbok ger en bred översikt över organisationsteorin, dess historiska framväxt och utveckling samt de viktigaste teoretiska perspektiven. Författaren redogör dessutom för centrala områden som beslutsfattande och beslutsprocesser, makt och maktanalys, organisationskultur och ledarskap. Framställningen omfattar såväl privata företag som politiska organisationer och intresseorganisationer. Boken är avsedd för grundläggande utbildning vid universitet och högskola. Den är också lämplig för personal- och ledarskapsutbildning inom offentlig och privat sektor.