Bläddra

På svenska! 1 studiebok engelska

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

På svenska! 1 studiebok engelska

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
På svenska! 1 är en nybörjarkurs i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (GERS/CEFR).
Kursen kan även vara lämplig i andra typer av utbildningar på motsvarande nivå, t.ex. sfi, studieväg 3 kurs C.

Läromedlet består av en lärobok (inklusive ljud på nätet), en övningsbok samt en studiebok (denna titel).

Studiebok
Studieboken, som finns på flera språk, innehåller en kort presentation av svenskt uttal och svensk grammatik samt en alfabetisk ordlista och fraslista.