Bläddra

På svenska! 1 studiebok kinesiska

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

På svenska! 1 studiebok kinesiska

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
På svenska! 1 är ett nybörjarläromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (GERS/CEFR).
Läromedlet kan även vara lämpligt i andra typer av utbildningar på motsvarande nivå, t.ex. sfi, studieväg 3 kurs C.

Läromedlet består av en lärobok (inklusive ljud på nätet), en övningsbok samt en studiebok (denna titel).

Studiebok
Studieboken, som finns på flera språk, innehåller en kort presentation av svenskt uttal och svensk grammatik samt en alfabetisk ordlista och en fraslista.