Bläddra

Prosím : en introduktion till tjeckiska språket

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Prosím : en introduktion till tjeckiska språket

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Med Prosím lär du dig grunderna till det tjeckiska språket på ett både lustfyllt och lättfattligt sätt. Läromedlet består av denna kursbok i pdf-format samt ljud och interaktiva övningar på nätet.
Boken behandlar de färdigheter som ingår i nivå A1 i Europarådets nivåskala. Den tar upp ord och enkla fraser som man använder i vardagen. Man lär sig samtala kortfattat om vanliga ämnen och man tränar att skriva enkla meddelanden, t.ex. vykort, fylla i formulär.
Bokens åtta avsnitt ger även en introduktion till uttalet och kommentarer till den tjeckiska grammatiken.
Prosím avslutas med facit till övningar och alfabetiska ordlistor.
Med boken följer en webbplats där man kan lyssna på de inspelade texterna.