Bläddra

Shakespearecitat – – i sina sammanhang och med kommentarer

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Shakespearecitat – – i sina sammanhang och med kommentarer

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Den här boken innehåller Shakespearecitat. Några är mindre bekanta för flertalet av oss, andra är välkända och en del har till och med införlivats i vårt språk utan att vi tänker på att de härstammar från Shakespeares texter.

Erik Frykman sätter in citaten i sina sammanhang. Han kommenterar dem för att visa hur de illustrerar sådant som en intrigs fortgång, meditativa inslag, konflikter, övernaturligheter, spiritualitet, komik, burleskerier och allusioner som kan gå oss förbi. Det har varit författarens ambition att göra den svenska kommentaren osofistikerad och att ge enkla förklaringar av enskilda ord och dåtida konstruktioner. För att de ska bli lättare att förstå har citaten skrivits om eller återgivits i direkt översättning, antingen C.A. Hagbergs klassiska eller författarens egen. Förhoppningen är att förmedla något av mångfalden i Shakespeares livs- och människosyn och hans språkliga mästerskap. "The play's the thing", som Hamlet säger.

Boken vänder sig till studenter i engelska och litteraturvetenskap, menär givande för alla med intresse för Shakespeares texter och tid.