Bläddra

Skills åk 5 Lärarwebb 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Skills åk 5 Lärarwebb 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Skills är ett nytt läromedel i engelska för mellanstadiet. Det är ett roligt och motiverande material som steg för steg hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina skills.

I Skills möter eleverna en spännande sammanhängande berättelse som underhåller eleverna och låter dem utveckla sin läsförståelse. Utöver den skönlitterära berättelsen får eleverna läsa intresseväckande fakta om den engelsktalande världen, personer och platser. Självklart ingår interaktionsövningar i varje kapitel.

Skills lyfter fram grammatiken och låter den synas och bli den naturlig del i varje kapitel. Grammatik och bildordlistor bygger upp elevernas ordförråd och språkliga kompetens. Med Skills får eleverna dessutom lära sig att skriva texter i olika texttyper. De får stöttning i form av modelltexter, modellfraser, gemensamt skrivande, grafiska strukturer och ett tydligt pedagogiskt upplägg. De tränas också att presentera sina texter muntligt. Till detta arbete finns även hörövningar som hör ihop med modelltexten.

Så här arbetar du med Skills:
I Skills arbetar du med en metodisk och återkommande arbetsgång.
Introduction - Varje arbetsområde, Unit, inleds med en genomgång och en förförståelse. Introduktionen skapar förförståelse och ger inspiration inför kommande arbete.
Chapters - Efter introduktionen följer tre kapitel som bygger upp ordförråd, grammatik och förkunskaper inför det avslutande avsnittet i en Unit.
Writing skills - Slutligen sker arbetet utifrån cirkelmodellen. Eleverna får då läsa, skriva, presentera och lyssna på texter i en viss texttyp.

Till varje årskurs i Skills finns:

* Textbook, ljudfiler ingår
* Workbook, webbövningar ingår
* Teacher's guide, lärarwebb (12 mån) ingår
* Facit till Workbook

Licenstid: 365 dagar