Bläddra

Skriva D : genrepedagogik för sfi – skollicens

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Skriva D : genrepedagogik för sfi – skollicens

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Skollicens med en pdf-fil av boken Skriva D. Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:en på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor.

I Skriva D – genrepedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs D (GERS B1/B1+).

Skriva D består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Läromedlets teman är Relationer och familjeliv, Kropp och själ, Studier och arbete, Kultur och möten, Medborgare och samhälle samt Klimat och miljö. Skrivträningen blir effektiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en texttyp genom genrebaserad undervisning.

Varje texttyp återkommer i flera teman och skrivandet blir därmed cykliskt. De texttyper man möter i Skriva D är:

Beskriv
Ge tips och råd
Redogör
Ge förslag
Argumentera för din åsikt
Skriv en insändare

Skriva D innehåller både exempeltexter, ordkunskapsträning, tankekartor och plats för elevens egna texter. Läromedlet går lika bra att använda i grupp som i individualiserad undervisning.