Bläddra

Skriva-paket B, C, D : genrepedagogik för sfi – skollicens

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Skriva-paket B, C, D : genrepedagogik för sfi – skollicens

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Skollicens med pdf-filer av böckerna Skriva B, Skriva C och Skriva D. Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:erna på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor.

I Skriva – genrepedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs B (GERS A1/A2), sfi kurs C (GERS A2/A2+) och sfi kurs D (GERS B1/B1+).

Skriva består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Skrivträningen blir effektiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en texttyp genom genrebaserad undervisning.

Varje texttyp återkommer i flera teman och skrivandet blir därmed cykliskt.

Skriva innehåller både exempeltexter, ordkunskapsträning, tankekartor och plats för elevens egna texter. Läromedlet går lika bra att använda i grupp som i individualiserad undervisning.