Bläddra

Till tidens slut : Medvetande, materia och mening i ett föränderligt universum

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Köp här

Till tidens slut : Medvetande, materia och mening i ett föränderligt universum

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Köp här

Till tidens slut är en vetenskaplig exposé över den moderna kosmologins svindlande upptäckter och människans sökande efter mening i ljuset av hennes försumbara roll i universum.

I en populärvetenskaplig aniarafärd genom big bang, alstringen av universums bestående strukturer och uppkomsten av medvetet liv utforskar den amerikanske fysikern Brian Greene de sätt på vilka människan försökt begripa sin besynnerliga existens genom mytbildning, konst, filosofi och vetenskap.

Greene presenterar sin centrala teori om den grundläggande drivkraften bakom mänsklig praktik – en strävan att alstra något beständigt ur den tillfälliga, ändliga tillvaro som är allas våra liv.