Bläddra

av: Claes-Ingvar Lagerkvist, Kjell Olofsson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Astronomi – en bok om universum är en komplett astronomibok på svenska! Finns nu i en uppdaterad version (2003:2020). Boken ger en bred överblick över såväl grunderna inom astronomin som de senaste forskningsresultaten inom ämnet. Innehållet och dispositionen är ett resultat av lång erfarenhet av undervisning i…
Köp här

Isbn: 9789162253745

Utgivningsår: 20031217

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Svenska astronomiska sällskapet firade hundra år 2019. Detta högtidlighölls bland annat genom en blogg där vi i hundra artiklar försökte skildra vad svenska astronomi är och har varit under det senaste seklet. Denna blogg har vi nu stöpt om till bokform.Samlingen visar på den snabba utvecklingen inom astronomi och…
Köp här

Isbn: 9789189286016

Utgivningsår: 20210302

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Sarah Bartlett

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Här presenteras 100 betydelsefulla symboler, var och en med en unik historia; från den aztekiska solen till ödets spjut, via mandalan och det gyllene snittet. Upptäck innebörden hos mytiska artefakter och lär dig hur man tolkar de symboler som används inom religion, astrologi, konst och litteratur. Låt dig fängslas av…
Köp här

Isbn: 9789174615173

Utgivningsår: 20160509

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av: Ulf Danielsson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Fysik Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Kan fysiken förklara människans inre upplevelser av världen? I åtta essäer på kollisionskurs med populära föreställningar om den senaste matematiken och fysiken avslöjar Ulf Danielsson en blind fläck i den västerländska vetenskapens historia: Frånvaron av den mänskliga kroppen och sinnena i ekvationerna. De…
Köp här

Isbn: 9789188589873

Utgivningsår: 20200319

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Ella Carlsson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap Solsystemet: solen och planeterna
Landstigning på Mars. En av de största utmaningarna i mänsklighetens historia.     Andra planeter och främmande galaxer har sedan urminnes tider lockat och fascinerat oss. År 1969 tog människan de första stegen på Månen. Nu pågår arbetet på NASA och i andra internationella organisationer med att skicka en bemannad…
Köp här

Isbn: 9789197526500

Utgivningsår: 20060315

Utgivare: Fahrenheit

Mediatyp: BB

av: Åke Hedberg

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Hur uppkom vår värld och världsordning? Vad är det för enorm kraft som fått och får vårt Universum med alla sina miljarders miljarder galaxer, stjärnor och planeter etc att, enligt många observationer och mätningar, expandera och t.o.m. rotera? Och all information, alla atomer och neutroner, protoner och elektroner?…
Köp här

Isbn: 9789176992890

Utgivningsår: 20190725

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Åke Hedberg

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Hur uppkom vår värld och världsordning? Vad är det för enorm kraft som fått och får vårt Universum med alla sina miljarders miljarder galaxer, stjärnor och planeter etc att, enligt många observationer och mätningar, expandera och t.o.m. rotera? Och all information, alla atomer och neutroner, protoner och elektroner?…
Köp här

Isbn: 9789179698096

Utgivningsår: 20201110

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Stephen Hawking, Leonard Mlodinow

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
En av världens mest kända och populära fysiker är tillbaka med ännu ett verk som tar sig an de stora frågorna inom modern naturvetenskap: beskrivningen av rummets och tidens natur och av de krafter som styr vårt universum. Stephen Hawkings Kosmos – En kort historik har blivit legendarisk; med över 9 miljoner…
Köp här

Isbn: 9789151846576

Utgivningsår: 20060829

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Peter Nilson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Musik
Ingen ställer frågorna på samma självklara sätt som Peter Nilson: Hur länge har det funnits varelser med öron att höra med? Var i evolutionens långa historia blev ljud en del av verkligheten? Och var börjar ljuden bli musik? De här frågorna bildar utgångspunkten för den essä som Peter Nilson just hade färdigställt…
Köp här

Isbn: 9789113120256

Utgivningsår: 20210624

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Ulf Danielsson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Fysik Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Kan fysiken förklara människans inre upplevelser av världen? I åtta essäer – på kollisionskurs med populära föreställningar om den senaste matematiken och fysiken – avslöjar Ulf Danielsson en blind fläck i den västerländska vetenskapens historia: Frånvaron av den mänskliga kroppen och sinnena i…
Köp här

Isbn: 9789189139107

Utgivningsår: 20220214

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BC

av: Anders Andrén, Kristina Jennbert, Catharina Raudvere

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Världen var på många sätt en annan för 1000 år sedan, såväl i praktik som i tanke. Människan ansågs leva på en plats, “Midgård”, i mitten av världen, omgiven av andra världar bebodda av andra makter. Där fanns gudar, jättar, dvärgar, alver och olika krafter som nornor och valkyrior. Dessa föreställningar…
Köp här

Isbn: 9789187351426

Utgivningsår: 20170127

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Brian Greene

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Till tidens slut är en vetenskaplig exposé över den moderna kosmologins svindlande upptäckter och människans sökande efter mening, givet vetskapen om hennes försumbara roll i universum. I en kosmologisk berättelse från big bang till uppkomsten av medvetet liv, utforskar den amerikanske fysikern Brian Greene människans…
Köp här

Isbn: 9789189139916

Utgivningsår: 20211006

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Gustav Holmberg, Johan Kärnfelt

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapliga standarder och mätsystem Tid, kronologi och tidssystem
Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den visar den sig snart varaallt annat än enkel. För inte så länge sedan fick svenskarna hålla reda på lokal soltid, järnvägstid, telegraftid ochnavigationstid. Att vi idag slipper denna röra går tillbakapå en rad nationella och…
Köp här

Isbn: 9789188909015

Utgivningsår: 20190725

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Hans Thorgren

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap
Thelin Läromedel lanserar nu en ny lärobok i Astronomi. Boken vänder sig till gymnasie-elever, lärare, amatörastronomer och alla andra som är nyfikna på astronomi. Boken är helt nyskriven 2010-2011 och ger en samlad baskunskap inom det breda ämnet. Den är tänkt för gymnasieelever som vill lära sig lite astronomi…
Köp här

Isbn: 9789173791632

Utgivningsår: 20110406

Utgivare: Thelin läromedel

Mediatyp: BE

av: Stephen Hawking

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Hade tiden en början? Kommer den att få ett slut? Hur skapades universum och är det oändligt? Eller finns det gränser för det? Utifrån dessa enkla frågor diskuterar den teoretiska fysikern Stephen Hawking de klassiska kosmologiska teorierna och alla de gåtor, paradoxer och motsägelser som fortfarande är olösta. Han…
Köp här

Isbn: 9789113069883

Utgivningsår: 20151106

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Jawad Bashara

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
I den boken försöker författaren på ett smidigt och roligt sätt besvara frågorna om universums synliga och osynliga hemligheter. Författaren diskuterar myter och teorier som är relaterade till universums ursprung och uppkomst. Utförligt avhandlar han olika teorier och vetenskapliga grunder i detta…
Köp här

Isbn: 9789198526615

Utgivningsår: 20201116

Utgivare: Maizar förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Gustafsson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Följ med på Gustafssons resa ut i Universum: genom planetsystemet, mot de närmast liggande stjärnorna, förbi gasnebulosor, superjättar och neutronstjärnor, ut ur Vintergatan och vidare mot avlägsna galaxhopar. Efter ett besök i Mikrokosmos viker färden av och går bakåt i tiden, till Den Stora Smällen. En utmärkt…
Köp här

Isbn: 9789157800343

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171304223

Utgivningsår: 20061013

Utgivare: Damm Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176088036

Utgivningsår: 20000401

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Maria Gunther Axelsson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
En kreationist anser sig ha vetenskapliga bevis på att Bibelns skapelseberättelse är ordagrant sann. Att jorden skapades för ungefär 6 000 år sedan och att allt liv på jorden är skapat av Gud. Här granskar Maria Gunther Axelsson vad medlemmarna av denna globalt växande rörelse egentligen tror och vad de har för agenda,…
Köp här

Isbn: 9789146213024

Utgivningsår: 20060427

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Åke Hedberg

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Vad är det för enorm kraft som fått och får vårt Universum med alla sina miljarders miljarder galaxer, stjärnor och planeter etc att enligt många observationer och mätningar expandera och t.o.m. rotera? Och all information, alla atomer och neutroner, protoner och elektroner? Hur uppkom de; hur är vår värld och…
Köp här

Isbn: 9789179699710

Utgivningsår: 20211006

Utgivare: BoD

Mediatyp: BE

av: Daniel Michalik

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Astronomiska observatorier, utrustning och metoder Matematik och naturvetenskap
Tycho-Gaia and beyond describes the incorporation of prior knowledge in the data analysis of astrometry satellites, demonstrated through detailed simulations. The aim of the study is an improved understanding of Gaia data early in the mission.
Köp här

Isbn: 9789176235461

Utgivningsår: 20151104

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Fredrik Söderqvist

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
This book presents a new, well worked-out and logically built theory, which provides explanations for several so far unclear physical phenomenon. They include wave-particle duality, gravity, inertia, relative time and constant speed of light with their apparent contradictions to a fi eld, the imbalance between…
Köp här

Isbn: 9789188713988

Utgivningsår: 20171215

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Stephen Hawking

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Har universum några gränser? Hade tiden en början, kan den gå bakåt och kommer den få ett slut? I denna klassiker får komplexa frågor begripliga svar. Med stor berättarglädje djupdyker Stephen Hawking i svarta hål, antimateria, kvantmekanik och Big Bang, och tar läsaren ett steg närmare skapelsens hemligheter. Kosmos…
Köp här

Isbn: 9789180021364

Utgivningsår: 20220201

Utgivare: Mondial

Mediatyp: BC

av: Åke Hedberg

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Boken behandlar inte hur livet uppkom här på vår planet, utan en betydligt svårare och mer gåtfull fråga, nämligen frågan om själva ursprunget. Varifrån alltså? Inte hur livet uppkom, det är en helt annan fråga. Problemet med livets ursprung kan kokas ned till frågan om varifrån och hur den genetiska koden…
Köp här

Isbn: 9789176995051

Utgivningsår: 20170306

Utgivare: BoD

Mediatyp: BE

av: Nils Kalén

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Till ungdomen riktar sig i första hand denna lilla bok om Martinus kosmologi. Den är skriven i dialogform: Gammal diskuterar med ung. På ett lättfattligt språk presenteras grunderna för denna den nya tidens livssyn. Naturligtvis kan boken läsas med behållning även av vuxna människor som inte har en förutfattad…
Köp här

Isbn: 9789185132591

Utgivningsår: 19900901

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Danielsson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap
Den här boken handlar om vårt universums mörka och okända sida. Vi står inför en revolution inom fysiken. Den kända partikelfysiken har fullbordats genom upptäckten av Higgs­partikeln och det är dags att ta nästa steg. Teorier som bygger på ledtrådar från de svarta hålens inre och vars strängar vibrerar i högre…
Köp här

Isbn: 9789188589941

Utgivningsår: 20200316

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BC

av: Åke Hedberg

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Vad är det för enorm kraft som fått och får vårt Universum med alla sina miljarders miljarder galaxer, stjärnor och planeter etc att enligt många observationer och mätningar expandera och t.o.m. rotera? Och all information, alla atomer och neutroner, protoner och elektroner? Hur uppkom de; hur är vår värld och…
Köp här

Isbn: 9789180271066

Utgivningsår: 20220518

Utgivare: BoD

Mediatyp: BE

av: Johan Kärnfelt

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Vad händer med vetenskapligt tankegods när det når läsare och lyssnare genom populärvetenskapliga kanaler? Hur fungerar kunskapsbildningen om forskning och vetenskap hos gemene man?I Allt mellan himmel och jord studerar idéhistorikern Johan Kärnfelt det för populariseringsprocessen så avgörande mötet mellan experter…
Köp här

Isbn: 9789185509270

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Brian Greene

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Rummet och tiden är två av hörnstenarna i kosmos. Men vi vet väldigt lite om vad rummet och tiden egentligen är för något. Är rummet en enhet? Måste tiden alltid gå framåt? Kan universum existera utan rummet och tiden? Kan vi resa i tiden? De här frågorna bildar stommen i Greenes nya bok Det stoff varav kosmos väves…
Köp här

Isbn: 9789113013978

Utgivningsår: 20051003

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Charles Sanders Peirce

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Modern filosofi: från 1800 Pragmatism
Den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839–1914) är så gott som okänd i vårt land, men internationellt bekant som upphovsman till den amerikanska pragmatismen, en filosofi syftande till att befria vetenskapen ur dess positivistiska återvändsgränd till förmån för en konsekvensetisk, ansvarsbetonad linje.…
Köp här

Isbn: 9789171735782

Utgivningsår: 20200402

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Matematik och naturvetenskap
Anders Celsius (1701- 1744) kan sägas vara en tämligen okänd man med ett välkänt namn. Det senare beror på uttrycket grader Celsius, dvs. termometerskalan som han skapade på 1700-talet. Skriften Anders Celsius och skådetornet behandlar valda delar av hans korta liv, hans vetenskapliga karriär i Uppsala och i utlandet…
Köp här

Isbn: 9789185832323

Utgivningsår: 20220610

Utgivare: Kungliga Vetenskapssamhället

Mediatyp: BC

av: Bengt Gustafsson

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap Rymdforskning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Universums svarta hål är fantasieggande på ett sätt som nästan gäckar förståndet. Men också den astronomiska vetenskapens väg fram till den kunskap vi har idag är fascinerande. I Svarta hål får vi följa med på en resa genom vetenskapshistorien, från storheter som Newton och Einstein till den senaste forskningen på…
Köp här

Isbn: 9789187513398

Utgivningsår: 20150907

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Slowak

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Big Bang theory is the prevailing theory of the origin of the universe and its development. Its main argument is so-called “galaxies escape”. The analysis of the light from galaxies shows that the spectral lines are shifted to the red part of the spectrum. Based on the Doppler effect interpret this to mean…
Köp här

Isbn: 9789174636741

Utgivningsår: 20150310

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Lawrence Krauss

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Fysik Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Detta är berättelsen om mänsklighetens största intellektuella äventyr. Den prisbelönta fysikprofessorn Lawrence Krauss berättar i episkt poetiska termer vad universum egentligen är, och vad som gömmer sig bakom det vi uppfattar som verkligheten. Berättelsen visar att verkligheten inte är som vi tror, den är paradoxal,…
Köp här

Isbn: 9789187513404

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Lennart Samuelsson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap
Stjärnhimlen och vår föränderliga världsbild presenterar hur vår forskning har kunnat beskriva stjärnornas uppkomst och utveckling. Vi vet nu hur alla typer av atomer bildas, och senare sprids ut, för att sedan ingå i en nästa generation av stjärnor och planeter. De atomer vi består av är stjärnstoft.  Vi är alltså…
Köp här

Isbn: 9789175272191

Utgivningsår: 20180608

Utgivare: Atremi AB

Mediatyp: BB

av: Katherine Freese

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Fysik Matematik och naturvetenskap
Tydlig och tillgänglig Kosmisk cocktail utgör en utmärkt ingång för den nyfikna allmänheten. Nature De atomer som bygger upp det universum vi känner idag – från våra kroppar till luften vi andas – utgör endast 5 procent av all materia och energi i kosmos. Resterande 95 procent kallas mörk materia och mörk…
Köp här

Isbn: 9789188123350

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Ove Tedenstig

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Fysik Gravitation Klassisk mekanik Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Gravitation, även kallad tyngdkraft, är den mystiska kraft som gör att ett föremål som du tappar faller mot golvet och inte upp i taket. Vardagsmänniskan som inte funderar så mycket på detta fenomen och som betraktar detta som helt naturligt, frågar sig varför man inom vetenskapen funderar på sådana självklarheter. Men…
Köp här

Isbn: 9789197990776

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Oveted Research Sweden

Mediatyp: BC

av: Joanna Rose

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
De senaste decenniernas revolutionerande upptäckter om universum har lämnat oss med nya frågor, kanske fler frågor än svar. En dag för ungefär tjugo år sedan upptäckte forskarna helt oväntat att någonting sträckte ut rymden och fick den att expandera i allt snabbare takt. Detta något kom att kallas mörk energi. Ingen…
Köp här

Isbn: 9789188123954

Utgivningsår: 20170919

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB