Bläddra

Vetenskapens sociala strukturer : sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Köp här

Vetenskapens sociala strukturer : sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Köp här
Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker debatteras.

Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens ödesfrågor diskuteras. Men vad vet vi egentligen om forskningens utvecklingsmöjligheter, vad som formar den och hur den har fått sin nuvarande ställning?

I Vetenskapens sociala strukturer utgår forskarna från den moderna diskussionen inom samhällsvetenskap och humaniora om hur vetenskapen formar och formas av samtidens strömningar.

I en inledande översikt diskuteras bland annat gränsdragning, samproduktion och nätverk. Analysen fördjupas sedan i sju historiska fallstudier som behandlar svensk vetenskap under främst 1900-talet.

I fallstudierna fokuserar författarna på villkoren för hur vetenskaplig kunskap tas upp och används för olika ändamål – inom industrin och tekniken men också i skolan och politiken. Texterna lyfter fram vetenskapens föränderliga karaktär över tiden och mellan olika vetenskapsområden.

I bokens efterord diskuteras hur vetenskapshistoriska studier kan användas i den allt intensivare forskningspolitiska diskussionen som länge präglats av historielöshet.