Bläddra
Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vilka tankar har Pallas Athena? Vishetens gudinna, som föddes ur Zeus huvud, åkallades av dem som strävade efter kultur, lärdom och förnuft. Hennes hjälmförsedda huvud blev också emblem för Vetenskapssocieteten i Lund när den bildades 1920. Societeten, som har till uppgift att främja humanistisk forskning, firar 2020…
Köp här

Isbn: 9789170612770

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Påvel Nicklasson

Kategorier: Arkeologi Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia och arkeologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Den här boken handlar om hur jordens, livets, människans och civilisationens historia hamnade på samma tidslinje och hur människan fick en lång historia bortom de äldsta texternas vittnesbörd, en förhistorisk tid. Boken handlar också om hur tyska, franska och brittiska tanketraditioner smälte samman i studiet av…
Köp här

Isbn: 9789189213425

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

Kategorier: Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Kunskap spelar en central roll i en demokrati. Demokratin förutsätter ju välunderrättade medborgare och ett kvalificerat offentligt samtal. Det är därför frågan om hur vi värderar, hanterar och förmedlar kunskap är så viktig – och kanske viktigare än någonsin förr. Man talar ofta om politikens och mediernas påverkan…
Köp här

Isbn: 9789171736048

Utgivningsår: 20200930

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
The history of knowledge is a dynamic field of research with bright prospects. In recent years it has been established as an exciting, forward-looking field internationally, with a strong presence in the Nordic countries. Forms of Knowledge is the first publication by the Lund Centre for the History of Knowledge…
Köp här

Isbn: 9789188909381

Utgivningsår: 20200221

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Jenny Bergenmar, Coppélie Cocq, Anna Foka, Stefan Gelfgren, Carina Hermansson, Anna Johansson, Anna Lindhé, Kristina Lundblad, Jesper Olsson, Pelle Snickars, Anders Öhman

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Frågor som rör digitalisering, digital teknik och medieanvändning påverkar i allra högsta grad såväl humanistiska frågeställningar som forsknings- och undervisningspraktiker inom det humanistiska området. Med utgångspunkt från begreppet “Digital humaniora” vill vi i den här antologin presentera och…
Köp här

Isbn: 9789171735249

Utgivningsår: 20171125

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Renat Bekkin

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
This dissertation presents a full-fledged portrait of the muftiate (spiritual administration of Muslims) in modern Russia. Designed initially for the purpose of controlling religious activity, over time the institution of the muftiate was appropriated by Muslims and became a key factor in preserving national identity…
Köp här

Isbn: 9789189109094

Utgivningsår: 20200706

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Linus Hagström

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora) Vetenskapsmetod
Att forska handlar om forskning om hur det är att forska och att vara forskare i dagens akademiska värld. En rad framstående svenska akademiker med anknytning till universitet och högskolor runt om i landet utgår ifrån egna erfarenheter av praktiker och roller inom forskarvärlden. Skribenterna är alla statsvetare, men…
Köp här

Isbn: 9789173317696

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Svante Nordin

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Svante Nordin berättar om hur de humanistiska vetenskaperna vuxit fram i Sverige och om deras förhållande till humanistiska ideal. Historievetenskap, litteratur- och konstvetenskap tas upp liksom exempelvis filosofi, idéhistoria och de olika språkvetenskaperna. Humanioras guldålder under 1900-talets första hälft…
Köp här

Isbn: 9789173532259

Utgivningsår: 20080320

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Nora Schmidt

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
To European social sciences and humanities researchers, substantial parts of potentially relevant literature published in the “Global South” are invisible. This literature is neither indexed in any subject databases nor acquired by European libraries – a gap virtually unacknowledged by the inform­ation profession and,…
Köp här

Isbn: 9789198545968

Utgivningsår: 20201015

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
I denna volym ingår essäbidrag från seminariet Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora som Ax:son Johnsonstiftelsen arrangerade på Engelsbergs bruk i september 2015. Texterna speglar svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i ett internationellt perspektiv.
Köp här

Isbn: 9789189672826

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Hampus Östh Gustafsson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
I “Folkhemmets styvbarn. Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980” tecknar Hampus Östh Gustafsson en ny bild av humanioras historia i Sverige. Genom att anlägga ett brett perspektiv på kunskapspolitiken 1935–1980 visar han hur humanioras legitimitet i välfärdssamhället utmanades redan på…
Köp här

Isbn: 9789171736147

Utgivningsår: 20201130

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Jenny Beckman, Hjalmar Fors, Gustav Holmberg, Anna Tunlid, Staffan Wennerholm, Sven Widmalm, Nina Wormbs

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker på miljöområdet diskuteras. Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens…
Köp här

Isbn: 9789185509119

Utgivningsår: 20081229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Lisa Svanfeldt-Winter

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi och antropologi Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
What does it take to be a good scholar? This dissertation studies notions of good scholars through two Finnish folklorists, Elsa Enäjärvi (1901–1951) and Martti Haavio (1899–1973) during their earliest years in academia, from the beginning of their university studies until they obtained their doctoral degrees. The…
Köp här

Isbn: 9789177977636

Utgivningsår: 20201217

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Lawrence Krauss

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Fysik Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Detta är berättelsen om mänsklighetens största intellektuella äventyr. Den prisbelönta fysikprofessorn Lawrence Krauss berättar i episkt poetiska termer vad universum egentligen är, och vad som gömmer sig bakom det vi uppfattar som verkligheten. Berättelsen visar att verkligheten inte är som vi tror, den är paradoxal,…
Köp här

Isbn: 9789187513404

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Edman, Helena Bergman, Lena Eriksson, Katarina Winter

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vetenskap syftar till att säkra kunskap, men är samtidigt en osäker process. Det märks exempelvis om man skärskådar relationen mellan vetenskap och politik i den svenska välfärdsstaten. I detta häfte undersöks och diskuteras utifrån ett vetenskapshistoriskt perspektiv hur berusningspolitiken utformades och…
Köp här

Isbn: 9789170613456

Utgivningsår: 20210528

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Larsson

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Humanistisk forskning vilar på samma vetenskapliga principer som all annan forskning. Myten om en särskild humanistisk forskningstradition är skadlig och har bidragit till en onyanserad diskussion om humaniora. Göran Larsson är professor i religionsvetenskap och är verksam som prodekan, forskare och lärare vid…
Köp här

Isbn: 9789177031987

Utgivningsår: 20190916

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Gustav Källstrand

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Hur kom den vision som dynamitkungen från Sverige nedtecknade i sitt testamente att utvecklas till ett av världens mest prestigefyllda och omdiskuterade priser? I Andens olympiska spel är huvudpersonen inte Alfred Nobel, utan det Nobelpris som kom att bli hans arv. Men även den Nobelstiftelse, de individuella…
Köp här

Isbn: 9789189139442

Utgivningsår: 20210913

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Andreas Carlund

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Den här unika boken är en introduktion till en ny kunskapsteori. Tidlös utbildning av Andreas Carlund är baserad på en väsentlighetsnyckel som ökar intelligenskvaliteten drastiskt och isolerar all kunskap som är relevant från all kunskap som inte är det. Denna nyckel eller verktyg heter A-Ö-X-Ö och uttrycker…
Köp här

Isbn: 9789163917691

Utgivningsår: 20160922

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Christer Ericsson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vetenskapens historia är mer eller mindre omöjlig att skildra i sin helhet och på ett hanterligt sätt. Ändå har historieprofessorn Christer Ericsson tagit sig an detta sisyfosuppdrag.  Han berättar här om både naturvetenskap och humaniora. Syftet är att översiktligt och begripligt beskriva utvecklingens huvuddrag.…
Köp här

Isbn: 9789189065109

Utgivningsår: 20220506

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Tim Lewens

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora) Vetenskapsmetod
Vetenskapen spelar en central roll i det moderna samhället och påverkar vår tillvaro på otaliga vis. Utan vetenskapen hade vi inte haft smittkoppsvaccin, hjärttransplantationer eller mobiltelefoner. Men heller inte, bör man kanske tillägga, kärnvapen eller giftgas. Och parallellt med en pågående vetenskaplig…
Köp här

Isbn: 9789171735195

Utgivningsår: 20171102

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Ann-Katrin Hatje, Gunnar Artéus

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografiska samlingar Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Självporträtt av samtida svenska historiker Denna bok innehåller en samling självporträtt av svenska historiker, verksamma under perioden från mitten av 1960-talet till och med 2010-talet. Alla har fritt fått utforma sina bidrag. En del börjar i sin barndom, andra beskriver hela sin forskarbana, en del väljer att…
Köp här

Isbn: 9789189063280

Utgivningsår: 20201008

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Svante Nordin berättar om hur de humanistiska vetenskaperna vuxit fram i Sverige och om deras förhållande till humanistiska ideal. Historievetenskap, litteratur- och konstvetenskap tas upp liksom exempelvis filosofi, idéhistoria och de olika språkvetenskaperna. Humanioras guldålder under 1900-talets första hälft…
Köp här

Isbn: 9789188687524

Utgivningsår: 20180907

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC