Bläddra

100 år av tillväxt.Johan August Gripenstedt och den liberala revolutionen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

100 år av tillväxt.Johan August Gripenstedt och den liberala revolutionen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
"Svensk man eller kvinna är, med de undantag samt under de villor i övrigt som här nedan upptagas, berättigad att i stad eller å landet idka handels- eller fabriksrörelse, hantverk eller annan hantering; att till utrikes ort utföra eller därifrån införa eller inrikes orter emellan bortskaffa varor, ävensom att reda i skepp för såväl inrikes som utrikes fart." Så lyder första paragrafen i den förordning om utvidgad näringsfrihet från 1864 som blev startskottet för 150 år av exempellös tillväxt, en utveckling som förvandlade fattiglandet Sverige till en av världens rikaste nationer. Författarna i denna rapport ger en bred skildring av det samhälle i vilket denna tillväxt skedde. Medverkande är Göran Ahlström, Lena Andersson-Skog, Lena Johannesson, Lars Ilshammar, Ulrika Knutson och Per T Ohlsson, samt i ett disskussionsavsnitt även Urban Bäckström, John Chrispinsson, Ronald Fagerfjäll och Jens Hendriksson. Denna rapport är den sjunde i skriftserien Näringslivshistoria som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria.