Bläddra

1897 : ett familjeepos

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Köp här

1897 : ett familjeepos

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Köp här
1897 hölls Stockholmsutställningen på Djurgården med pompa och ståt. Detta år förlovade sig den sedermera berömde psykiatrikern och Freud-motståndaren Bror Gadelius och konsertsångerskan Esther Sidner. Samma år förlovar sig också societetssjukgymnasten Erik Hjalmar Norrman och Helsingborgsguvernanten Hilda Donz och den unga Matilda Nilsson får anställning i Stockholm där redan hennes bror skofabriksarbetaren Sune Nilsson arbetar och lever under usla omständigheter. Ur dessa sex personers perspektiv får vi följa en dramatisk händelse­utveckling i Sverige och världen in i det nya århundradet. De tre familj­erna berörs på olika sätt av händelser som Dreyfus-affären, unions­krisen, Amalthea-attentatet, storstrejken, Stockholms-Olympiaden, Strindbergsfejden, bondetåget, försvarsstriden, första världskriget, ryska revolutionen, den atonala musikens genombrott, finska inbördeskriget, nödåren, spanska sjukan, rösträttskampen, hyperinflationen i Tyskland, Siegmund Freuds nobelpriskandidatur och jordbävningen i Tokio. Och de upplever elektricitetens, telefonernas, biografernas, bilarnas, flygmaskinernas och andra maskiners intåg. Under den 27-årsperiod som boken omspänner har huvudpersonerna många egna sorger och glädjeämnen. Men omkring dem hinner allt förändras, på gott och ont. Ingenting är sig likt, vare sig i Sverige eller ute i världen.