Bläddra

33 etiska dilemman för pedagoger

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

33 etiska dilemman för pedagoger

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En övningsbok i svåra samtal! För pedagogisk personal och ledning inom skola och fritids, med syfte att främja samsyn och samverkan. Boken är indelad i fyra delar; Kollega, Elevsyn, Vårdnadshavare & Ledning. Till varje etiskt dilemma finns stöd- & diskussionsfrågor.