Bläddra

3D-grafik med Blender : modellering, rendering och animation

Kategorier: 3D-grafik och modellering Bildbehandlingsprogram Digital animation Informationsteknik

3D-grafik med Blender : modellering, rendering och animation

Kategorier: 3D-grafik och modellering Bildbehandlingsprogram Digital animation Informationsteknik
Köp här
Boken riktar sig till studenter vid universitet, yrkeshögskola och gymnasium och ger en praktisk introduktion till 3D-grafik med Blender för dig som vill kunna skapa egen 3D-animerad film. Praktiska övningar varvas med teori, begrepp och resonemang kring viktiga konstnärliga och tekniska hänsyn inom modellering, rendering och animation.

I boken lär du dig bland annat att

• skapa 3D-modeller med enkla objekt, polygoner och modifiers

• ljussätta objekt och scener

• skapa material med filtexturer och materialnoder

• rendera bilder, bildsekvenser och videofiler

• rigga modeller för animation

• animera med keyframes och constraints

• strukturera arbetsmaterial för produktion

• klippa animation

• efterbehandla renderade bilder (Post processing)

Blender är ett fritt och öppet program för bland annat modellering, rendering och animation i 3D. Bokens övningar är anpassade för Blender 3.3 LTS.