Bläddra

A Gotlandic Edda – En gotländsk Edda

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Historia och arkeologi Religion och tro
Köp här

A Gotlandic Edda – En gotländsk Edda

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Historia och arkeologi Religion och tro
Köp här
While the Icelanders wrote their stories in words, the Gutes carved theirs in images. The picture stones of the island are unique, everlasting memorials, but what do they relate? In “A Gotlandic Edda” the essence of nine picture stones is interweaved with mythology, the Gotlandic and Icelandic sagas. And with Gotland of today, where cowslips bloom and small lambs gambol in the meadows surrounded by age-old drystone walls, where the ancient gods have retained their power over human thoughts and where Antiquity is never far-off. När islänningen skrev sina berättelser ristade gutarna sin värld i bilder. Öns bildstenar är unika kraftfulla minnen, men vad berättar de? I »En gotländsk Edda« vävs betydelsen i nio stenar samman med mytologi, de gotländska och isländska sagorna. Och med dagens Gotland, där gullvivan blommar och lammungar skuttar i hagar omgärdade av uråldriga stentun, där de gamla gudarna har behållit sin makt över människors sinnen och där forntiden aldrig är avlägsen.