Bläddra

Abstrakt algebra

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Abstrakt algebra

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Denna bok ger en introduktion till teorin för algebraiska strukturer, som till exempel grupper, ringar och kroppar.Studiet av grupper omfattar bl.a. cykliska grupper, permutationsgrupper, Lagranges sats, normala undergrupper, kvotgrupper, lösbara grupper och Sylows satser. Teorin för ringar och kroppar inkluderar begrepp som nolldelare, integritetsområden, ideal, kvotringar, polynomringar och kroppsutvidgningar. Även en introduktion till Galoisteori ges och mycket annat som närmare 800 övningsuppgifter.Abstrakt algebra är avsedd att användas på inledande kurser i abstrakt algebra, men innehåller mer än vad som vanligtvis ingår i en första kurs i ämnet, varför den även kan användas på fördjupningskurser.