Bläddra

Acceptabel ojämlikhet?

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Acceptabel ojämlikhet?

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Lever vi i en föreställning om att Sverige som ett demokratiskt land också är ett jämlikt land? Empirisk forskning under senare år har visat att trots totalt sett minskad fattigdom ökar de socio-ekonomiska klyftorna. Är alla överens om att vi bör sträva efter ett jämlikt samhälle? Det finns många frågeställningar och synvinklar. Flera av dem behandlas i de olika kapitlen:
  • Lennart Nordenfelt (filosof), skriver om jämlikhet och idén om människovärdet
  • Johan Vamstad (statsvetare), skriver om valfrihet i välfärden mer eller mindre jämlikt?
  • Lars Svedberg (forskare i civilsamhällsstudier), skriver om välgörenhet, paternalism och jämlikhet
  • Ingegerd Fagerberg (vårdvetare), skriver om jämlikhet inom äldreomsorgen från ett hälso- och sjukvårdande perspektiv
  • Britt-Marie Ternestedt och Astrid Norberg (vårdvetare), skriver om: jämlikhet inför döden finns den?
  • Bengt Börjeson (socialt arbete), skriver om acceptabel ojämlikhet?


Bokens tvärvetenskapliga utgångspunkt passar bra på t.ex. vårdvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga utbildningar men utgör också ett inlägg i en pågående samhällsdebatt.