Bläddra

Affärsjuridik : författningskompendium

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Affärsjuridik : författningskompendium

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Författningskompendium lämpligt att användas inom olika affärsjuridiska kurser där behov av författningstext finns. Kompendiet används bl a inom yrkeshögskolan. I sin helhet finns följande författningar i kompendiet; Avtalslagen Köplagen Konsumentköplagen Konsumenttjänstlagen Konsumentkreditlagen Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande inkl Grå listan Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Marknadsföringslagen inkl Svarta listan Lagen om namn och bild i reklam Produktsäkerhetslagen Produktansvarslagen Prisinformationslagen Lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster Dataskyddsförordningen Samtliga författningar återgivna i lydelse per den 1 juli 2019.