Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173335478

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339414

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186191009

Utgivningsår: 20090401

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

av: Marko Granroth, Lars Olof Matsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner. Byggvägledning är en serie…
Köp här

Isbn: 9789173338776

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och efter Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Anne Kuttenkeuler

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. Detta verk ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten och rättspraxis. Det är tänkt som…
Köp här

Isbn: 9789139019756

Utgivningsår: 20181031

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en fördjupad inblick i de aktiebolagsrättsliga reglerna. Tyngdpunkten ligger i den svenska aktiebolagsrätten men boken innehåller även omfattande komparativa inslag där framför allt amerikansk, engelsk, fransk och tysk bolagsrätt uppmärksammas. I boken behandlas bl.a. frågor som rör aktiebolagets bildande…
Köp här

Isbn: 9789139016342

Utgivningsår: 20150428

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johanna Norberg, Kjell Adolfsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken är speciellt framtagen för kurser som behandlar de regler och andra rättsliga förutsättningar som har betydelse för företag och företagande – kort sagt kurser i juridik för icke-jurister.Läs merBoken inleder med att förklara rättsgrunderna avtal och rättsregler och fortsätter sedan med de regler som gäller…
Köp här

Isbn: 9789147111640

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Johanna Lundberg, Gabriella Nyström Gustavsson, Rebecka Elming, Johanna Karlsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vingestipendiet 2017 har tilldelats: – Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation. En analys av…
Köp här

Isbn: 9789177370116

Utgivningsår: 20170906

Utgivare: Iustus, Eurographic

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det här är en praktisk handbok som visar hur du ombildar från handelsbolag till aktiebolag. Boken vänder sig till dig som är handelsbolagsdelägare eller arbetar som konsult mot enskilda firmor. Boken innehåller ett praktiskt exempel som visar hur en ombildning går till med hela kedjan från överlåtelseavtal till…
Köp här

Isbn: 9789170277092

Utgivningsår: 20110430

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198214635

Utgivningsår: 20160825

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Energi- och naturresursrätt Juridik Särskilda rättsområden
Större hänsyn till markägare, kommuner och allmänhet vid exploatering! Konstaterar att minerrallagen har historiskt sett varit mycket exploateringsvänlig och föreslår lagändringar som ska minska misstron och känslan av maktlöshet i samband med undersökningstillstånd och arbetsplaner.Fastighetsägare och andra berörda…
Köp här

Isbn: 9789138238226

Utgivningsår: 20121115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Sammanställning av Marknadsdomstolens avgöranden under år 2011 (MD 2011). Avgörandena redovisas i sin helhet, och denna årsvolym är den trettiotredje i samlingen. Varje avgörande inleds med en ingress som anger frågeställningen i målet. Ett omfattande rubrik- och sakregister underlättar sökandet i boken.
Köp här

Isbn: 9789139016526

Utgivningsår: 20120619

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Gösta Nyström, Robert Ohlsson, Erik Sjöman, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
I detta uppdaterade verk kommenteras Nasdaq Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s takeover-regler, dvs. reglerna om uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt ges en översikt över motsvarande takeover-regler för Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och Nordic MTF. Reglerna gäller i ny lydelse sedan den 1…
Köp här

Isbn: 9789139020974

Utgivningsår: 20180814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågorpå grundval bl.a. av köplagen. Här behandlas frågeställningarsom är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper:köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annansegendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella…
Köp här

Isbn: 9789139206811

Utgivningsår: 20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen är primärt framtagen för och avspeglar kursen Associationsrätt som ges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att boken ska kunna användas även vid annan utbildning och praktik som avser det associationsrättsliga området. Rättsfallssamlingen i associationsrätt kompletteras av en…
Köp här

Isbn: 9789139208198

Utgivningsår: 20160824

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Jr. Coffee, Rowan Russell, Angela Itzikowitz, Philip R Wood, Kern Alexander, Jesper Lau Hansen, Erica Johansson, Klaus J. Hopt, William Blair, Michael D. Green, Brandon Jones, Ross Cranston, Brigitte Haar, Eiríkur Jónsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
On August 29–30 2014 the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation in co-operation with the Stockholm Centre for Commercial Law arranged an International legal symposium under the heading “Functional or dysfunctional – the law as a cure? Risks and liability in the financial markets”. The symposium was held in honor of…
Köp här

Isbn: 9789172235823

Utgivningsår: 20140912

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Elanders Sverige AB/eddy.se ab

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175175508

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Mårten Schultz, Jan Andersson, Jan-Mikael Bexhed, Lars Gorton, Jan Kleineman, Fredric Korling, Göran Millqvist, Jori Munukka, Annina H. Persson, Teresa Simon-Almendal, Jessika van der Sluijs

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den 25 april 2007 gick Stockholm Centre for Commercial Law (Centret) in i en ny era. Efter omfattande ombyggnationer invigdes Centrets nya lokaler i den av Ralph Erskine ritade bibliotekstillbyggnaden av Stockholms universitet. Centret fick en rivstart i sin nya form: Seminarier hölls direkt i samband med invigningen…
Köp här

Isbn: 9789176787083

Utgivningsår: 20081015

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Edita / Iustus Förlag AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och…
Köp här

Isbn: 9789187387937

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Sverige blir för varje år allt mer integrerat med omvärlden och produktionen genomgår en ständig internationalisering. Företag säljer i allt högre utsträckning varor och tjänster över nationsgränserna. Detta leder till ökad handel, produktivitet och tillväxt. Handel med varor och tjänster i digitala miljöer gör det…
Köp här

Isbn: 9789138244753

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Sammanställning av Marknadsdomstolens avgöranden under år 2015 och 2016. Avgörandena redovisas i sin helhet, och denna årsvolym är den trettiosjunde i samlingen. Varje avgörande inleds med en ingress som anger frågeställningen i målet. Ett omfattande rubrik- och sakregister underlättar sökandet i boken.…
Köp här

Isbn: 9789139019619

Utgivningsår: 20161128

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BB

av: Helena Rosén Andersson, Olof Hallberg, Henrik Willquist, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB. Denna kommentar har samma systematik och utförliga analys av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning som används i kommentaren till LOU.Kommentaren…
Köp här

Isbn: 9789139113058

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Den sjunde upplagan innehåller uppdateringar föranledda av ändringar i den internationella köplagen och i regleringen av betalningsdröjsmål, liksom en del andra smärre justeringar och tillägg. Upplagan tar i särskilda stycken upp de förändringar i konsumentköplagen som har föreslagits i prop. 2013/14:15 och som kan…
Köp här

Isbn: 9789139206859

Utgivningsår: 20140117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Heinestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Juridik Övertagande, sammanslagning och uppköp Särskilda rättsområden
FISSIONER riktar sig främst till revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som har funderingar kring fissioner, dvs delning av aktiebolag. Boken förklarar utförligt med praktiska exempel hur fissioner genomförs. Såväl de bolagsjuridiska reglerna som redovisningsregler och skatteregler beskrivs…
Köp här

Isbn: 9789170278815

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173332088

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105023

Utgivningsår: 20130911

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789176788356

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Iustus, Edita

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139209034

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förenklad informationsplikt vid fusion och delning Föreslår ändringar i aktiebolagslagen för att genomföra EU:s direktiv 2009/109/EG om rapporteringskrav och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar av aktiebolag.Lagändringarna innebär bl.a. att bolaget slipper skicka ut handlingar till aktieägarna i…
Köp här

Isbn: 9789138234433

Utgivningsår: 20101026

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Leif Gustafsson, Jacob Westin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konkurrensrätt, antitrustlagstiftning Särskilda rättsområden
Den svenska konkurrensrätten är materiellt baserad dels på två allmänt hållna förbud, dels på regler om företagskoncentrationer. Förbuden gäller konkurrensbegränsande avtal mellan företag samt missbruk av en dominerande ställning, och är liksom reglerna om företagskoncentrationer kopierade från motsvarande…
Köp här

Isbn: 9789139012474

Utgivningsår: 20100518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: 0

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Sammanställning av Marknadsdomstolens avgöranden under år 2014 (MD 2014). Avgörandena redovisas i sin helhet, och denna årsvolym är den trettiosjätte i samlingen. Varje avgörande inleds med en ingress som anger frågeställningen i målet. Ett omfattande rubrik- och sakregister underlättar sökandet i boken.
Köp här

Isbn: 9789139018452

Utgivningsår: 20150618

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789139205593

Utgivningsår: 20100817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Clas Bergström, Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken är uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (grundproblem) som identifierats med hjälp av ekonomisk vetenskap. Genom att kombinera ekonomisk analys med rättsvetenskap kan aktiebolaget sättas in i ett större sammanhang. Ambitionen är att detta ska underlätta tolkning och…
Köp här

Isbn: 9789139207009

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC