Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173335478

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och efter Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Anne Kuttenkeuler

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. Detta verk ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten och rättspraxis. Det är tänkt som…
Köp här

Isbn: 9789139019756

Utgivningsår: 20181031

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johanna Lundberg, Gabriella Nyström Gustavsson, Rebecka Elming, Johanna Karlsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vingestipendiet 2017 har tilldelats: – Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation. En analys av…
Köp här

Isbn: 9789177370116

Utgivningsår: 20170906

Utgivare: Iustus, Eurographic

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339414

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198214635

Utgivningsår: 20160825

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av: Marko Granroth, Lars Olof Matsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner. Byggvägledning är en serie…
Köp här

Isbn: 9789173338776

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kåre Lilleholt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten, med vekt på oversyn, omsyn og utsyn. Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett,…
Köp här

Isbn: 9788202558086

Utgivningsår: 20170629

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt E-handelsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Några av kapitlen i utredningen behandlar: Tredjepartsbetaltjänstleverantörer Obehöriga transaktioner m.m. Tillträde till betalningssystem och till konton som hålls i ett kreditinstitut Avgifter för betaltjänster Operativa risker, säkerhetsrisker och autentisering Alternativ tvistlösning, sanktioner och…
Köp här

Isbn: 9789138244821

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya lagen innehöll en rad materiella och redaktionella nyheter. Författarna utarbetade därför en helt ny kommentar på området, som gavs ut våren 2006 och som senare kompletterats vid flera tillfällen. Kommentaren har nu uppdaterats med ett Supplement 11. I…
Köp här

Isbn: 9789139019695

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten är central inom närings- och förmögenhetsrättenoch aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen ochvälståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktionsom innebär att en eller flera personer kan satsa kapital ibolagsform utan att riskera mer än vad de satsat i bolaget…
Köp här

Isbn: 9789139113324

Utgivningsår: 20141009

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas…
Köp här

Isbn: 9789139207443

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars F. Hammarlund, Per Mackén

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Den här boken handlar om ditt företags in- och utbetalningar. Alla affärer vi gör med varor, tjänster, kapital och arbetskraft förutsätter att den ena parten betalar, och att den andra får betalt. Det är en handbok som ska underlätta för dig att hitta rätt lösningar, som passar just din verksamhet. Det ska vara enkelt…
Köp här

Isbn: 9789170279270

Utgivningsår: 20140131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335324

Utgivningsår: 20120514

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105252

Utgivningsår: 20151113

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Alexandra Berglin, Ellen Edgren, Sanna Kulevska, Helena Lindahl

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789176789520

Utgivningsår: 20150921

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139209041

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Smidigare att »kooperera» med ny föreningslag! Föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar som ger större frihet för medlemmarna i kooperativa företag att själva besluta om hur deras verksamhet ska organiseras och drivas.Lagförslaget innebär bl.a.: Större möjligheter att avvika från lagens bestämmelser genom särskilda…
Köp här

Isbn: 9789138234891

Utgivningsår: 20101210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Den 1 februari 2007 fyllde Jan Ramberg 75 år. I syfte att uppmärksammahans bemärkelsedag har vi tillsammans med Norstedts Juridik sammanställtett antal artiklar författade av Jan Ramberg. Urvalet speglar författarens långvariga och omfattande verksamhet inom transport-, avtals- och köprätten, såväl nationellt som…
Köp här

Isbn: 9789139012634

Utgivningsår: 20071115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Karlbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av…
Köp här

Isbn: 9789139205609

Utgivningsår: 20101202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Knut Rodhe, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok utkom första gången 1947 med ambitionen att ge en utförlig redogörelse för aktiebolagsrätten med undantag för de delar som avser styrelsens årsredovisning. Boken baserades ursprungligen på 1944 års aktiebolagslag och skrevs om helt med utgångspunkt i 1975 års aktiebolagslag. Boken har etablerat sig som ett…
Köp här

Isbn: 9789139207016

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan-Erik Falk

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den här boken är den tredje upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i LOV. Dessutom kommenteras de…
Köp här

Isbn: 9789172235663

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197037112

Utgivningsår: 20020417

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Nord, Per Thorell, Hans-Gunnar Axberger, Lars Afrell, Clas Bergström, Per Samuelsson, Claes Beyer, Clas Blix, Martin Blåvarg, Gent Jansson, Adam Diamant, Claes Norberg, Rolf Dotevall, Henric Falkman, Christina Strandman Ullrich, Ulf Gometz, Lars Gorton, Sigvard Heurlin, Kaj Hobér, Per-Ola Jansson, Lars Nyberg, Björn Kristiansson, Stefan Lindskog, Claes Lundblad, Harry Schüssler

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Centret anordnade under år 2004 och år 2005 en serie seminarier om den finansiella sektorns intressekonflikter. Både forskare och praktiker deltog. Serien rönte stort intresse och frågorna har betydande aktualitet inom ett antal discipliner. Resultatet av seminarieserien har sammanställts i denna antologi med bidrag…
Köp här

Isbn: 9789176786161

Utgivningsår: 20060116

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Edita / Iustus Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186245429

Utgivningsår: 20101229

Utgivare: Far Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Energi- och naturresursrätt Juridik Särskilda rättsområden
Utredningens uppdrag har bland annat varit att ta fram förslag för ett system där den mängd förnybar el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot den mängd elektricitet som de tar emot från elnätet, så kallad nettodebitering.
Köp här

Isbn: 9789138239643

Utgivningsår: 20130619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verket är en översättning av aktiebolagslagen (SFS 2005:551) enligt aktuell lydelse den 1 januari 2012. Svensk och engelsk text återges parallellt. Översättningen är utförd av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden. Boken är ett särtryck från uppdateringstjänsten och lösbladet Swedish Commercial…
Köp här

Isbn: 9789139016892

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Christina Backman, Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Ann-Catherine Sandell

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nu finns en heltäckande introduktion och handledning om det mesta som rör stiftelser. Den behandlar de legala områdena skatterätt, civilrätt, redovisning och revision. Den fördjupar sig i frågorna om kapitalförvaltning och utdelningspolitik. Här får du också veta hur bildandet och det praktiska arbetet i en stiftelse…
Köp här

Isbn: 9789139110200

Utgivningsår: 20081119

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna framställning är en nyskriven lärobok och grundläggande redogörelse marknadsföringsrätten, dvs. den del av marknadsrätten som bygger på den svenska marknadsföringslagen av 2008 och de bakomliggande EU-direktiven på området samt andra anknytande rättsregler om marknadsföring. Tyngdpunkten har lagts på regelverket…
Köp här

Isbn: 9789139204831

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas…
Köp här

Isbn: 9789139208464

Utgivningsår: 20180126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kristian Pedersen

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 634 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det…
Köp här

Isbn: 9789172236691

Utgivningsår: 20170130

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336734

Utgivningsår: 20140922

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
På den svenska aktiemarknaden förvärvas i snitt 20 aktiemarknadsbolag per år genom takeover-erbjudanden. Det motsvarar ungefär sju procent av aktiemarknadsbolagen. I den här boken behandlas rättsreglerna om takeover-erbjudanden i Sverige. Bland annat behandlas regleringens framväxt, bakgrund och internationella…
Köp här

Isbn: 9789176102930

Utgivningsår: 20091210

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BB

av: Joel Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Boken erbjuder en omtolkning av den rättsvetenskapliga grundfrågan på avtalstolkningens område och skisserar en alternativ avtalsrättslig tolkningslära. På vägen får åtskilliga av de enträgna problem som i modern tid plågat de rättsdogmatiska framställningarna i ämnet tentativt sin lösning. Författaren vill…
Köp här

Isbn: 9789176787830

Utgivningsår: 20110608

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM (Nordic Growth Market). Nyheterna i korthet Uppdaterade noteringskrav för Stockholmsbörsen, NGM och AktieTorget. Utvidgning av takeover-reglerna. Utökat styrelseansvar och begränsning av…
Köp här

Isbn: 9789187387272

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC