Bläddra

Affärsjuridiska uppsatser 2019

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Affärsjuridiska uppsatser 2019

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendet 2019 har tilldelats:

- Avtal under markanvisningsprocessen – laga hinder och möjligheter för kommuner att reglera upplåtelseform av bostäder/Louise Andersson
-Abonnentens skadeståndsansvar vid olaglig fildelning från dennes internetanslutning. Särskilt med hänsyn till Bastei Lübbe-målet samt Infosoc och IPRED/Franziska Brüggemann
-Jura novit curia. En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige/Nils Ivars
-Rättighetshantering vid tredimensionell fastighetsbildning. En studie om hanteringen av rättigheter och samverkan mellan fastigheter vid tredimensionell fastighetsbildning/Stina Jansson