Bläddra

Affärsjuridiska uppsatser 2023

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Affärsjuridiska uppsatser 2023

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2023 har tilldelats följande uppsatser:
- Hybridkonvertering som rekonstruktionsåtgärd enligt 2022 års lag om företagsrekonstruktion/Erik Karlsson
- En undersökning av skadebegränsningspliktens utvidgning genom lojalitetsplikten inom entreprenader/Josefine Ljungberg Palm
- Förbudet mot försäkringsfrämmande verksamhet. En undersökning av tillåten verksamhet i ljuset av FRL:s riskspecifika reglering och stabilitets- samt aktsamhetsprincipen/Erica Rinaldo
- Marknadsmissbruksförordningen artikel 7: Specifik natur och väsentlig inverkan på priset. Bör rekvisiten bedömas sammantaget eller var för sig?/Jesper Zackrisson