Bläddra

Akutsjukvård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen

Akutsjukvård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här
Akutsjukvård ger fördjupade kunskaper om vård- och omsorgsarbete och medicinska åtgärder vid sjukdomar och skador. Boken beskriver akutsjukvårdens verksamhetsområde och olika personalkategoriers uppgifter på akutmottagningar, vårdavdelningar och vårdcentraler.

Läs mer
Utmärkande drag
- Innehåller fördjupande kunskaper om vård- och omsorgsarbete samt om medicinska åtgärder vid sjukdomar och skador
- Innehåller aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar
- Lättillgängligt språk
Boken tar även upp hur man kan motivera människor att på egen hand behandla enklare skador och sjukdomar, samt när man som personal ska ge råd om att söka vård. I Akutsjukvård beskrivs akutsjukvården, både ur personalens och ur patientens perspektiv. Boken tar även upp frågor kring bemötande av patienter och anhöriga och redogör för människors reaktioner på sjukdomar och livshotande skador, samt hur vården kan hjälpa människor vid svåra krisreaktioner.
Akutsjukvård innehåller aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar som ska ge eleverna möjlighet att träna sin förmåga till reflektion. Dessutom finns ordförklaringar i marginalen för att underlätta inlärningen. Boken är skriven för kursen akutsjukvård på gymnasieskolan, men passar även för andra utbildningar, exempelvis för studerande på vuxenutbildningar.

Om författarna
Gudrun Arvidsson har lång erfarenhet av att arbeta med människor, till en början som mentalskötare, sedan som sjuksköterska inom olika specialiteter, och nu som vårdlärare.