Bläddra

Äldreomsorgens lagar : praktisk juridik i din vardag

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor

Äldreomsorgens lagar : praktisk juridik i din vardag

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Boken utgår ifrån de frågor om lag och rätt som äldreomsorgspersonal kan ställas inför i sitt arbete: Vad är lex Sarah? Hur ska man hantera tystnadsplikten i knepiga situationer? Vilket ansvar har man vid delegering?

Den här boken ger grundläggande kunskap om de lagar och regler som styr äldreomsorgens vardag.

Den lättlästa texten, exemplen och diskussionsfrågorna gör det lätt att förstå lagarnas betydelse i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Ökad kunskap om lagarna ger större trygghet för både personalen och de äldre.

Boken kan användas i utbildningar eller som handbok och uppslagsbok.

Röster från läsare
"Detta är en informativ bok med faktarutor, och tydliga fallexempel som följs av diskussionsfrågor. Lagar och förordningar som tagits upp i boken redovisas samt även användbara länkar, böcker och lagrum finns för den som vill veta mer. I övrigt framkommer många juridiska och etiska aspekter som bearbetats till en lättfattlig text."
Christina Lantz, häftepos 10122223