Bläddra

av:Siv Drott Tolf, Marie Ardström, Marie Eriksson

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken utgår ifrån de frågor om lag och rätt som äldreomsorgspersonal kan ställas inför i sitt arbete: Vad är lex Sarah? Hur ska man hantera tystnadsplikten i knepiga situationer? Vilket ansvar har man vid delegering? Den här boken ger grundläggande kunskap om de lagar och regler som styr äldreomsorgens vardag. Den…
Köp här

Isbn: 9789172057104

Utgivningsår:20100824

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Viola Boström, Sara Lyrenäs, Nina Nilsson Rådeström, Lina Sidenhag

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Lärare Pedagogik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Juridik för lärare är särskilt framtagen för att användas på de juridiska kurser som ingår i förskollärar- och lärarprogrammen. Boken fungerar också utmärkt som handbok för redan verksamma förskollärare och lärare när de behöver få konkreta svar på juridiska frågor som uppstår i den dagliga verksamheten. Varje dag…
Köp här

Isbn: 9789147112975

Utgivningsår:20170126

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Markus Eiserman

Kategorier: Blåljus-yrken Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Polis och väktare Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I slutet av 1960-talet kunde polisen inte längre tillhandahålla de resurser som krävdes för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. För att från samhällets sida garantera en minimistandard på den bevakning som medborgarna därför var tvungna att skaffa själva tillkom lagen om bevakningsföretag 1974. Sedan dess har…
Köp här

Isbn: 9789139019664

Utgivningsår:20160616

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Pedagogik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap
Lärarens handbok är boken som ingen lärare klarar sig utan. Här finns läroplaner, skollag, yrkesetiska principer och FN:s barnkonvention, dokument som är grundläggande för lärares yrkesutövning i förskola, grund- och gymnasieskola. Denna reviderade 11:e upplaga presenterar följande viktiga styrdokument: Skollagen…
Köp här

Isbn: 9789144118383

Utgivningsår:20170320

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. En ny horisontell lag och förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer är ett av förslagen i utredningen. Lagen och förordningen ska ta hand om stora delar av både det ursprungliga och det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivets krav. Yrkeskvalifikationsdirektivet från 2005 har…
Köp här

Isbn: 9789138240915

Utgivningsår:20140411

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Viola Boström, Sara Lyrenäs, Nina Nilsson Rådeström, Lina Sidenhag, Anderz Andersson

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Lärare Pedagogik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Varje dag ställs förskollärare och lärare inför juridiska frågor. Det kan handla om tillsynsansvar, rätten att omhänderta en elevs mobil under en lektion eller vad som gäller för elevers inflytande över sin skolgång. Juridik för lärare ger tydliga och överskådliga svar på sådana frågor. Boken redogör för regler…
Köp här

Isbn: 9789147149445

Utgivningsår:20240112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC