Bläddra

Äldreomsorgens ständiga förändringar : organisation, arbetsmiljö, ledarskap

Kategorier: Äldreomsorg Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Äldreomsorgens ständiga förändringar : organisation, arbetsmiljö, ledarskap

Kategorier: Äldreomsorg Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Äldreomsorgen har under de senaste trettio åren genomgått stora förändringar. Ädelreformen, 1990-talskrisen och introduktionen av marknadsorienterad styrning i offentlig sektor är tre tätt sammanflätade faktorer som haft betydelse för äldreomsorgens förutsättningar. Hur har förändringarna påverkat arbetsmiljön för medarbetare och ledare i äldreomsorgen? Vilka lärdomar kan dras från utvecklingen?  

Författarna ger i rapporten en översikt av arbets- och organisationspsykologisk forskning om äldreomsorgens arbetsmiljö, organisering och ledarskap. De beskriver också hur förutsättningarna i svensk äldreomsorg skiljer sig från andra länder när det gäller ledarskap, organisationsstruktur och arbetsmiljö.  

Kristina Westerberg är professor emerita i psykologi och Maria Nordin är docent i psykologi, båda vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.