Bläddra

Algebra och diskret matematik

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Algebra och diskret matematik

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Boken vänder sig främst till studerande under första året på universitet eller teknisk högskola. Den är i första hand avsedd som kursbok till en inledande kurs i matematik i allmänhet och diskret matematik i synnerhet. Materialet presenteras i den ordning som teorin byggs upp och på ett sådant sätt att inga logiska luckor uppstår. Stor vikt läggs vid att introducera läsaren till matematiskt tänkande och bevisföring. I det första kapitlet avhandlas grundläggande sats- och predikat­logik. Följande kapitel behandlar i tur och ordning mängdlära, funktioner och relationer, induktion, heltalsaritmetik, kombinatorik, grafer, grupper och ringar och diskret sannolikhetslära. I slutet av boken finns ett kapitel om talens uppbyggnad, främst avsett som överkurs för den intresserade läsaren. Boken är försedd med ett stort antal lösta exempel och gott om övningar av olika svårighetsgrad. Det finns svar till alla övningar och till de flesta även förslag till lösningar Andra upplagan