Bläddra

Alignmentarbete : det kontinuerliga arbetet för kunskapsförflyttning

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Alignmentarbete : det kontinuerliga arbetet för kunskapsförflyttning

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
För att kunna överföra kunskap från en del av samhället till en annan måste spänningar som beror på olika kunskapskulturer det vill säga olika sätt att framställa, se på och förstå kunskap överbryggas. Detta sker inte sällan genom ett vardagligt och kontinuerligt, men ofta förbisett, alignmentarbete. I detta häfte undersöks och diskuteras  utifrån rättsväsendet, mödravården och företagshälsovården hur kunskap kan förflyttas mellan kontexter utan att dess innebörd ändras eller går förlorad.